Sales Manager

#24882

Company Info


HR2B's client

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Sales/ Business Development
Industry
Agriculture - Forestry - Fishing - Aquaculture
Consultant
Vo Thi Nhu Ly
Vo Thi Nhu Ly
Tel: +0936230123 Ext: N/A
Phụ trách điều hành & quản lý mọi hoạt động, nhân sự của Phòng Kinh doanh (kênh B2C - đô thị & nông thôn). Báo cáo trực tiếp CEO.
Tuyển dụng, đào tạo & phát triển đội ngũ.
Cùng Ban lãnh đạo xây dựng chiến lược & kế hoạch kinh doanh.
Xây dựng & triển khai các phương án, kế hoạch kinh doanh đảm bảo thực hiện mục tiêu doanh thu và kế hoạch phát triển kinh doanh đã đề ra theo tháng/ quý/ năm.
Phối hợp với bộ phận Marketing để tổ chức các hoạt động & có kế hoạch xây dựng, quảng bá thương hiệu của công ty đến khách hàng.
Công việc chi tiết sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Requirements


Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm giữ vị trí tương đương tối thiểu 2 năm.
Kỹ năng "Giải quyết vấn đề"
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, bán hàng & xây dựng mối quan hệ.
Tư duy "Nói chuyện bằng số liệu"
Tư duy chiến lược, nhạy bén với thị trường.
Năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý nhân viên.
Năng lực quản lý tài chính cá nhân.
Năng lực quản lý thời gian.
Tinh thần cầu tiến, liên tục học hỏi.
Phù hợp với giá trị cốt lõi (Văn hóa công ty): Lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung vào kết quả, kỷ luật, tốc độ, quyết liệt.

Benefits


Please submit CV to ly.vo@hr2b.com / 0936230123

Contact Information


You can apply online, send your CV or call Vo Thi Nhu Ly at this number
0936230123Share on network
Top page