Sales Manager

#21163

Company Info


Hr2b's client

Our client is a leading 100% foreign owned company strength in electronics.

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Sales/ Business Development
Industry
IT Hardware - Electronics
Consultant
Phan Quynh Nga
Phan Quynh Nga
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 827
- Chịu trách nhiệm và chăm sóc các hệ thống khách hàng được phân bổ, thúc đẩy và xây dựng các kế hoạch bán hàng, chỉ tiêu KPI để đạt chỉ tiêu đề ra từ công ty.

- Quản lý các Nhân viên trong bộ phận, thúc đẩy tiềm năng Nhân viên.

- Báo cáo kế hoạch và hoạt động cho Tổng giám đố

Requirements


- Nam, tuổi từ 30 – 40

- Tốt nghiệp ĐH các ngành QTKD, Marketing, …

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 3 năm, ngành hàng điện tử, khách hàng siêu thị

- Có thể giao tiếp tiếng Anh/ Trung

- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán

- Kỹ năng quản lý Nhân viên

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Phan Quynh Nga at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 827Share on network
Top page