Quản Đốc Gia Công Chế Tạo

#25104

Company Info


HR2B's client

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Engineering
Industry
Trading - Commerce
Consultant
Nguyen Thi Bich Hai
Nguyen Thi Bich Hai
Tel: +02862883888 Ext: 874
- TÌM KIẾM THẨM ĐỊNH TRÌNH PHÊ DUYỆT CÁC NHÀ THẦU PHỤ CHO CÔNG TY
- TÌM KIẾM THẨM ĐỊNH TRÌNH PHÊ DUYỆT CỘNG TÁC VIÊN (CÔNG NHÂN KỸ THUẬT LÀNH NGHỀ,..) GIA CÔNG CƠ KHÍ CHO CÔNG TY.
- LẬP QUY TRÌNH GIA CÔNG CỤ THỂ, PHƯƠNG ÁN GIA CÔNG CỤ THỂ CHO MỖI HỢP ĐỒNG GIA CÔNG.
- TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIA CÔNG CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM MẪU.
- TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIA CÔNG CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM THEO HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ.
- TỔ CHỨC GIA CÔNG CHẾ TẠO CÁC CCDC, BỘ GÁ, KHUÔN MẪU MÀ MARS CẦN TỰ ĐẦU TƯ (KHÔNG OUTSOURCING).

Requirements


Mô tả công việc:
1. TÌM KIẾM THẨM ĐỊNH TRÌNH PHÊ DUYỆT CÁC NHÀ THẦU PHỤ CHO CÔNG TY
2. TÌM KIẾM THẨM ĐỊNH TRÌNH PHÊ DUYỆT CỘNG TÁC VIÊN (CÔNG NHÂN KỸ THUẬT LÀNH NGHỀ,..) GIA CÔNG CƠ KHÍ CHO CÔNG TY.
3. LẬP QUY TRÌNH GIA CÔNG CỤ THỂ, PHƯƠNG ÁN GIA CÔNG CỤ THỂ CHO MỖI HỢP ĐỒNG GIA CÔNG.
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIA CÔNG CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM MẪU.
5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIA CÔNG CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM THEO HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ.
6. TỔ CHỨC GIA CÔNG CHẾ TẠO CÁC CCDC, BỘ GÁ, KHUÔN MẪU MÀ MARS CẦN TỰ ĐẦU TƯ (KHÔNG OUTSOURCING).

Yêu cầu:
 Quản Đốc/Giám Đốc Xưởng Cơ Khí/Xưởng Bảo Trì nhà máy Xi Măng/Nhiệt Điện
 Nam 30-50t
 Kinh nghiệm trên 5 năm về gia công chế tạo cơ khí tại NM Xi Măng, Nhiệt Điện,…
 Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí hoặc ngành liên quan
 Các thông tin trong Sơ Yếu Lý Lịch và các Hồ sơ Tài liệu, Bằng cấp cung cấp cho Công Ty phải trung thực.

Benefits


Phụ cấp + Thưởng + lương tháng 13

Contact Information


You can apply online, send your CV or call Nguyen Thi Bich Hai at this number
+02862883888 - Ext 874Share on network
Top page