QC

#23077

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is a Korean company specializing in Digital Marketing.

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Specialist
Function
IT - Software
Industry
Advertising - Public relations
Consultant
Vo Nguyen Van Kim
Vo Nguyen Van Kim
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 822
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm với vị trí QC
- Tối thiểu 2 kinh nghiệm test API, và có kiến thức về Restful API
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc với SQL database
- Kinh nghiệm tham gia những dự án web application phức tạp là 1 lợi thế
- Thành thạo Jira và các bug tracking tools khác

Requirements


- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm với vị trí QC
- Tối thiểu 2 kinh nghiệm test API, và có kiến thức về Restful API
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc với SQL database
- Kinh nghiệm tham gia những dự án web application phức tạp là 1 lợi thế
- Thành thạo Jira và các bug tracking tools khác

Benefits


- Lương : thỏa thuận
- Mức cao nhất cho Bảo hiểm xã hội, phí đỗ xe, TẤT CẢ bữa trưa được thanh toán bởi công ty
- Cung cấp Macbook, laptop,monitor mới 100% để làm việc .
- Môi trường làm việc tốt và thân thiện, hoà đồng .
- Cơ hội làm việc với các chi nhánh khác tại Hàn Quốc, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan, Philippines và các chi nhánh khác sẽ được mở rộng trong tương lai.
- Phúc lợi theo Luật Lao động Việt Nam.

Contact Information


You can apply online, send your CV or call Vo Nguyen Van Kim at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 822Share on network
Top page