Purchasing Executive

#20358

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is one of the leading textile enterprise in Viet Nam

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Specialist
Function
Procurement/ Purchasing
Industry
Apparel - Textiles - Garments - Shoes
Consultant
Pham Thi Van
Pham Thi Van
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 844
- Quản lý các hợp đồng thu mua. Theo dõi việc thanh toán cho mỗi hợp đồng.
- Chủ động đánh giá năng lực các nhà cung ứng nhằm tạo những thay đổi cần thiết.
- Trực tiếp tiếp làm việc với các nhà thầu thu mua vải nguyên liệu, vải thô, sợi.
- Kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ, lập đề nghị chấp nhận thanh toán gửi Ngân hàng trong trường hợp cần thiết sau khi xét thấy không gây bất lợi cho công ty.
- Phối hợp cùng phòng Tài chính kế toán ký hậu chứng từ, nhận chứng từ từ Ngân hàng.
- Lập thủ tục khai báo Hải quan để nhận hàng.
- Thực hiện các nghiệp vụ giao nhận hàng hóa tại Cảng hay tại sân bay.
- Lập phiếu tạm ứng và đề nghị thanh toán các chi phí giao nhận, vận chuyển, giám định v.v…
- Duy trì, xây dựng các mối quan hệ với Hải quan và các phòng ban chức năng để thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Bảo mật thông tin bộ phận.

Requirements


- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế đối ngoại, Ngoại thương, hoặc chuyên ngành có liên quan đến Kinh tế.
- Có kinh nghiệm về thu mua sợi , vải mộc .
- Tiếng Anh giao tiếp tốt.
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
- Kĩ năng lập kế hoạch, phân tích, hoạch định tốt.
- Am hiểu quy trình mua hàng, xuất nhập khẩu và các văn bản luật liên quan.
- Sẵn sàng đi công tác nước ngoài khi có yêu cầu.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Pham Thi Van at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 844Share on network
Top page