Mobile Team Leader

#23241

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is a foreign company

Job Information


Work At
Hanoi
Level
Supervisor
Function
IT - Software
Industry
IT - Software
Consultant
Hoang Thi Anh Dao
Hoang Thi Anh Dao
Tel: +024 37366843 Ext: 110
- Thiết kế và phát triển ứng dụng Modules hoặc API với C# Xamarin , Asp.net core
- Hiểu biết các yêu cầu kinh doanh, kỹ thuật khi làm việc với khách hàng Nhật
- Quản lý, hướng dẫn công việc cho các thành viên trong nhóm, hỗ trợ làm việc nhóm để liên tục cải tiến các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng
- Báo cáo công việc cho Project Manager
- Đảm bảo tiến độ dự án


Requirements


- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng ưu tiên ngành CNTT/khoa học máy tính
- Có kinh nghiêm về C# Xamarin, SQL Server .Net Core
- Có khả năng review code, thực hiện Unit Test
- Có kinh nghiệm với AWS Amazon
- Có kinh nghiệm trong quản lý công việc, thành viên
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh
- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Nhật hoặc có kinh nghiệm làm việc trong công ty Nhật

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Hoang Thi Anh Dao at this number
+024 37366843 - Ext 110Share on network
Top page