IT Director

#20775

Company Info


Hr2b's client

Our client is an educational organization

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Director
Function
IT - Software
Industry
Education - Training
Consultant
Luong Thi My Hanh
Luong Thi My Hanh
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 864
o Chiến lược
- Thiết kế, phát triển và duy trì hệ thống CNTT, chiến lược và kế hoạch hoạt động nhằm hỗ trợ tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị và chiến lược kinh doanh của công ty
- Đảm bảo rằng chức năng hoạt động trong khuôn khổ chấp nhận rủi ro đã được phê duyệt và các cơ chế văn hoá, quản trị và giám sát thích hợp được áp dụng để quản lý có hiệu quả các rủi ro trong chức năng đạt được các mục tiêu của nó.
- Phát triển và giữ lại tài năng
- Chịu trách nhiệm thúc đẩy một môi trường nơi văn hoá quản lý rủi ro có thể phát triển
- Chiến lược tổng thể để giúp công ty trở thành một nhà lãnh đạo ngành giáo dục trong việc sử dụng các giải pháp CNTT sáng tạo để phát triển kinh doanh và hỗ trợ khách hàng
o Quản Lý Rủi Ro.
- Đảm bảo rủi ro chính đã được xác định, đo lường, giám sát, quản lý và báo cáo.
- Đảm bảo có các mức độ mức độ phù hợp về kỹ năng và kinh nghiệm quản lý rủi ro trong nhóm IT để hỗ trợ thực hiện quản lý rủi ro một cách nhất quán.
- Kiểm soát ngân sách đầu tư CNTT hiệu quả; khả năng xác định và đưa ra các giải pháp thay thế thực tế phù hợp với nhu cầu về ngân sách và nhu cầu kinh doanh.
o Duy Trì Hoạt Động của Hệ Thống
- Quản lý việc lựa chọn, mua lại, phát triển, lắp đặt và thực hiện tất cả các hệ thống thông tin đáp ứng các mục tiêu đã nêu trong kế hoạch CNTT
- Thực hiện và vận hành các quy trình và hệ thống quản lý dịch vụ bao gồm IT helpdesk, quản lý sự cố, quản lý vấn đề, quản lý thay đổi và quản lý phiên bản để các dịch vụ CNTT có chất lượng cao có thể được chuyển đến người sử dụng
- Thường xuyên xem xét, viết, thảo luận, phê duyệt và thực hiện các chính sách và quy trình bổ sung nhằm tăng cường các hướng dẫn tuân thủ và cải thiện an ninh về kiểm soát truy cập.
- Hỗ trợ các cuộc họp của các bên liên quan cho các yêu cầu tổng quan, phân bổ đội dự án và đội ngũ kỹ sư theo yêu cầu
- Làm việc với Người sử dụng có kinh nghiệm được chỉ định và các bên liên quan để tạo ra các yêu cầu chức năng và phi chức năng, tài liệu người dùng.
- Làm việc với đội ngũ QA để phát triển các tiêu chuẩn chất lượng để kiểm tra các sản phẩm đang được phát triển.
o Trách Nhiệm
- Quản lý việc lựa chọn, mua lại, phát triển, lắp đặt và thực hiện tất cả các hệ thống thông tin đáp ứng các mục tiêu của công ty
- Lắng nghe khách hàng về những ý tưởng cải tiến sản phẩm và cung cấp một lộ trình giải quyết các vấn đề.
- Làm việc với Người sử dụng để phát triển tầm nhìn dài hạn và lộ trình phát triển phần mềm, cũng như tư vấn phát triển sản phẩm.
- Có kỹ năng lãnh đạo giỏi để quản lý nhân viên hiệu quả và lên kế hoạch phát triển nghề nghiệp tốt cho nhân viên
- Quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách đầu tư CNTT.

Requirements


- Bằng cấp: Đại học,

- Chuyên môn: Công nghệ thông tin, có kinh nghiệm làm việc với phương pháp Agile (Scrum)

- Số năm kinh nghiệm: 5 – 10 năm kinh nghiệm ở vị trí IT Director

- Trình độ Anh văn: Giao tiếp tốt và lưu loát.

- Trình độ vi tính: Chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc công nghệ phần mềm

- Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

- Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

- Có kỹ năng thuyết trình

- Có kinh nghiệm cải tiến quy trình làm việc tự động và nâng cao

- Có kỹ năng quản lý dự án CNTT

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Luong Thi My Hanh at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 864Share on network
Top page