HR Manager

#24881

Company Info


HR2B's client

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Human Resources/ Admin
Industry
Agriculture - Forestry - Fishing - Aquaculture
Consultant
Vo Thi Nhu Ly
Vo Thi Nhu Ly
Tel: +0936230123 Ext: N/A
Xây dựng chính sách, quy định, quy chế lương thưởng, chế độ phúc lợi cho CBNV Công ty.•
Xây dựng và triển khai đánh giá KPI, xử lý các mâu thuẫn nội bộ, kỷ luật, khen thưởng...• Xây
dựng chính sách và giám sát thực hiện các hoạt động văn hóa doanh nghiệp, khảo sát sự hài
lòng, lấy ý kiến CB-NV. Tổ chức các buổi team building và chăm sóc đời sống cho CB-NV Công
ty.
• Thực hiện các báo cáo nội bộ: Báo cáo Nhân sự, thu chi nội bộ, kiểm tra đối chiếu doanh thu.
• Thực hiện báo cáo cho Cơ quan chức năng Nhà nước theo quy định.
• Thực hiện các thủ tục giấy phép kinh doanh, giấy phép quảng cáo, giấy phép hoạt động, An
toàn vệ sinh lao động, PCCC...tiếp đoàn Y tế và các cơ quan chức năng Nhà nước.
• Tham mưu cho Ban Giám đốc định mức Nhân sự và hỗ trợ cho Ban Giám đốc khi có công việc
phát sinh

Requirements


Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, Quản trị nhân lực, hành chính, luật hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
Năng lực quản lý, năng lực lãnh đạo
Năng lực quản lý tài chính cá nhân
Kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, đàm phán tốt.
Phù hợp với giá trị cốt lõi (Văn hóa công ty): Lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung vào kết quả, kỷ luật, tốc độ, quyết liệt.

Benefits


Pls submit CV to Ms Ly - ly.vo@hr2b.com/0936230123

Contact Information


You can apply online, send your CV or call Vo Thi Nhu Ly at this number
0936230123Share on network
Top page