HR Director

#24805

Company Info


HR2B's client

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Human Resources/ Admin
Industry
Retail
Consultant
Vo Thi Nhu Ly
Vo Thi Nhu Ly
Tel: +0936230123 Ext: N/A
Xây dựng và triển khai chiến lược về con người: chiến lược/ chính sách lương thưởng; chiến lược tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh của công ty với chi phí tối ưu nhất.
Xây dựng và triển khai chiến lược vận hành hành chính: sơ sở vật chất, môi trường làm việc,... và các vấn đề liên quan tới pháp lý nhằm giúp công ty hoạt động hiệu quả và tuân thủ pháp luật.
Cùng CEO xây dựng và triển khai văn hóa công ty nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút, phát triển và giữ được người tài và tạo ra sự phát triển vượt trội 1 cách bền vững.
Xác định và xây dựng bộ chỉ số đo lường hiệu quả (performance measurement) và chỉ số định hướng hành động (operation measurement) cho phòng ban của mình nhằm mục tiêu theo dõi hiệu quả và có các hành động can thiệp/ điều chỉnh kịp thời.
Tổ chức cấu trúc nhân sự/ hoạt động của phòng ban (org chart), tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự nhằm đạt mục tiêu hoạt động của bộ phận.
Lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát ngân sách sử dụng hàng năm của bộ phận trong hạn mức đã xác định.
Xây dựng quy trình vận hành của phòng ban và phối hợp với phòng IT để tìm kiếm các ứng dụng giúp quản lý/ tối ưu hiệu quả công việc của phòng ban.

Requirements


Từ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân sự với vai trò đứng đầu Khối.
Ưu tiên ngành Bán lẻ, FMCG hoặc các ngành tương đương.
Có năng lực trong việc xây dựng chiến lược lương thưởng, tuyển dụng và đào tạo phát triển nguồn nhân lực link với business.
Có network mạnh với talent pools, đơn vị tư vấn về đào tạo, tuyển dụng và hiệp hội/ cộng đồng nhân sự.
Am hiểu về kinh doanh, bán lẻ.
Có năng lực đào tạo (training).
Có năng lực về phân tích và ra quyết định tốt.
Có Common sense, nhạy bén về con người.
Là một Leader giỏi: dẫn dắt, đào tạo đội ngũ.
Có tư duy về dịch vụ, đặt nhân viên làm trung tâm.

Benefits


Please submit to ly.vo@hr2b.com / 0936 230 123

Contact Information


You can apply online, send your CV or call Vo Thi Nhu Ly at this number
0936230123Share on network
Top page