Vet Factory Director

#21499

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is a foreign company

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Director
Function
Production
Industry
Health care - Medical
Consultant
Nguyen Trung Long
Nguyen Trung Long
Tel: +028 62883888 Ext: 843
- Điều hành hệ thống hoạt động nghiên cứu, sản xuất của Nhà máy thú y – thủy sản;
- Trực tiếp quản lý công việc chuyên môn R&D sản phẩm và QC hóa lý;
- Thiết lập và điều hành hệ thống Quản lý chất lượng toàn diện của Nhà máy thú y – thủy sản;
- Tổ chức và hướng dẫn thực hiện tốt hệ thống Đảm bảo chất lượng đã được xác lập nhằm đảm bảo mọi sản phẩm sản xuất tại Công ty khi đưa ra thị trường đạt các yêu cầu về chất lượng như đã đăng ký;
- Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, huấn luyện về GMP-WHO;
- Duyệt và Kiểm soát nguyên liệu đầu vào. Kiểm soát quá trình sản xuất và duyệt xuất xưởng thành phẩm;
- Kiểm soát hồ sơ sản phẩm;
- Giải quyết các vấn đề khiếu nại về chất lượng sản phẩm. Kiểm tra điều tra, ra các quyết định về các sự cố kỹ thuật có liên quan đến chất lượng;
- Giám sát việc tuân thủ các SOP, quy định GMP và việc tuân thủ theo giấy phép kinh doanh;

Requirements


- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành thú y – thủy sản, sinh học…;
- Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm trong điều hành – sản xuất TYTS;
- Có kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho vị trí quản lý.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Nguyen Trung Long at this number
+028 62883888 - Ext 843Share on network
Top page