Trưởng phòng Tuyển dụng

#20610

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client specializes in finance services.

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Human Resources/ Admin
Industry
Financial services
Consultant
Nguyen Thi Ngoc Chau
Nguyen Thi Ngoc Chau
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 857
- Tham gia, tư vấn xây dựng chiến lược phòng, Thiết lập kế hoạch trung, ngắn hạn của bộ phận tuyển dụng
- Tư vấn cho các phòng ban về nhu cầu nguồn nhân lực
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng toàn công ty
- Tổ chức và kiểm soát hoạt động tuyển dụng trong phạm vi quản lý
- Tư vấn, xây dựng, cải tiến chính sách, quy trình tuyển dụng
- Phát triển các giải pháp, kênh tuyển dụng hiệu quả, mạng lưới ứng viên tiềm năng và phát triển thương hiệu tuyển dụng phục vụ cho nhiều vị trí đặc biệt là các vị trí có số lượng nhu cầu lớn, dự án tuyển nhiều, nhanh, tốc độ
- Xây dựng kế hoạch phát triển & truyền thông thương hiệu tuyển dụng
- Phát triển mạng lưới ứng viên tiềm năng
- Đánh giá, phỏng vấn ứng viên đến cấp Giám đốc phòng
- Đào tạo và phát triển đội ngũ trong phạm vi quản lý
- Và các nhiệm vụ được giao khác trong phạm vi trách nhiệm

Requirements


- Kinh nghiệm: 8 năm
- Đại học, chuyên ngành: QTNNL, QTKD, Luật.
- Nhiệt huyết & hiệu quả
- Chính trực
- Tận tâm vì khách hàng
- Giao tiếp
- Cải tiến & sáng tạo
- Tư duy phân tích & giải quyết vấn đề
- Lãnh đạo
- Tư duy chiến lược
- Cấu trúc tổ chức
- Tuyển dụng
- Phát triển thương hiệu Tuyển dụng

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Nguyen Thi Ngoc Chau at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 857Share on network
Top page