Trợ lý Tổng Giám Đốc

#23958

Company Info


HR2B's client

Là Công ty về chuỗi bán lẻ ngành hàng mẹ & bé

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Operation
Industry
Retail
Consultant
Nguyen Thi Bich Hai
Nguyen Thi Bich Hai
Tel: +02862883888 Ext: 874

- Thay mặt Tổng Giám Đốc duy trì hoạt động điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của Công ty với các Phòng ban
- Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, các Phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận
- Trợ giúp Tổng Giám Đốc xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty
- Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty bằng cách đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của Tổng Giám Đốc được thông báo và thực hiện nghiêm túc
- Hỗ trợ Tổng Giám Đốc theo dõi và làm việc với các Bộ phận trong Công ty
- Tham mưu cho Tổng Giám Đốc trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển Công ty
- Đề xuất giải pháp thực hiện và giúp việc cho Tổng Giám Đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại
- Chuẩn bị, tham dự các cuộc họp trong và ngoài Công ty theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Trách nhiệm:
- Trợ giúp Tổng Giám Đốc điều hành Công ty
- Thay mặt Tổng Giám Đốc làm việc với các phòng ban và các đối tác theo chỉ thị của Tổng Giám Đốc
- Tham mưu và đề xuất các giải pháp trong việc xử lý các vấn đề trong và ngoài Công ty
- Trợ giúp Tổng Giám Đốc thực hiện các chiến lược Công ty

Quyền hạn:
- Yêu cầu các bộ phận khác thực hiện theo chỉ thị của Tổng Giám Đốc và nội quy của Công ty
- Yêu cầu các bộ phận trong công ty hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra


Requirements


- Nam/nữ tuổi từ 28 - 35
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Luật, Tài chính - Ngân hàng, Marketing, Tâm lý học,..
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
- Giao tiếp tốt tiếng anh, thành thạo vi tính văn phòng
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
- Có tầm nhìn chiến lược, khả năng sắp xếp, tổ chức công việc khoa học
- Có kiến thức Quản trị nhân sự, Quản trị sản xuất và Quản trị kinh doanh, Tài chính

Benefits


$1000 - $1500

Contact Information


You can apply online, send your CV or call Nguyen Thi Bich Hai at this number
+02862883888 - Ext 874Share on network
Top page