Technical Sales Officer

#21151

Company Info


Hr2b's client

Our client is an European calcium carbonate producer.

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Specialist
Function
Sales/ Business Development
Industry
Manufacturing
Consultant
Ngo Thi Thu Hong
Ngo Thi Thu Hong
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 872
1. Developing Calcium Carbonate powder to precast concretes: Pre-stressed concrete pipe products, concrete slab and wall products, ready-mix concrete and cement based products. (Phát triển bột Calcium carbonate (CaCO3) cho các ứng dụng bê tông đúc sẵn: ống bê tông chịu lực đúc sẵn, tấm đúc bê tông, bê tông trộn sẵn và các sản phẩm có nền tảng từ xi măng.)
2. Co-ordinating with regional technical service manager to develop new products to current customers, precast concrete producers, construction projects. (Kết hợp với nhân viên quản lý dịch vụ kỹ thuật khu vực, phát triển các sản phẩm mới của Công ty với các khách hàng hiện tại, các nhà sản xuất sản phẩm bê tông đúc sẵn, các dự án liên quan trong lĩnh vực xây dựng.)
3. Seeking opportunity to expand trading products with current and new customers. (Tìm kiếm cơ hội để phát triển các sản phẩm thương mại với khách hàng hiện tại và khách hàng mới.)
4. Assisting the accounting department to recover debts from customers. (Hỗ trợ Phòng Kế toán thu hồi công nợ từ khách hàng.)
5. Weekly & monthly report to sales manager. (Thực hiện báo cáo tuần và báo cáo tháng gửi Trưởng phòng Kinh doanh.)
6. Preparing quarterly & yearly sales forecast. (Lập kế hoạch bán hàng cho từng quý và từng năm.)
7. Co-ordinating with other departments to accomplish the work required. (Kết hợp với các phòng ban khác trong Công ty để hoàn thành công việc.)
8. Other tasks related to sales/marketing activities assigned by Sales Manager. (Thực hiện các nhiệm vụ khác, liên quan đến các hoạt động bán hàng theo yêu cầu của Trưởng phòng Kinh doanh.)

Requirements


1. Graduated from construction engineer or construction college. (Tốt nghiệp Kỹ sư Xây dựng hoặc Cao đẳng Xây dựng.)
2. Have experience of selling chemicals/additives to precast concrete producers, ready-mix concrete and cement based products. (Có kinh nghiệm bán hóa chất, phụ gia hóa chất cho các đơn vị sản xuất bê tông đúc sẵn, bê tông trộn sẵn và các sản phẩm có nền tảng từ xi măng.)
3. English skill: writing, speaking, listening. (Kỹ năng tiếng Anh: viết, nói và giao tiếp được bằng tiếng Anh.)
4. Good in communication skill, self-motivated & team work. (Có kỹ năng giao tiếp tốt, năng động và làm việc theo nhóm.)
5. Age from: 23-35. (Ứng cử viên tuổi từ 23-35.)
6. Years of experience: 1-3 years (Kinh nghiệm từ 1-3 năm)

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Ngo Thi Thu Hong at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 872Share on network
Top page