Technical Engineer (Boiler)

#21627

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is a company providing manufacturing equipment and other systems.

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Experienced
Function
Engineering
Industry
Industrial services
Consultant
Nguyen Thi My Dieu
Nguyen Thi My Dieu
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 825
1. Nắm vững về nguyên lý hoạt động của các loại lò hơi do công ty cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các buổi training, tập huấn kỹ thuật.
- Thường xuyên tham khảo tài liệu về thiết bị, lò hơi để nắm vững nguyên lý làm việc và trao dồi kiến thức về thiết bị.
2. Thực hiện việc lắp đặt, vận hành, bảo trì ,sửa chữa thiết bị theo yêu cầu của cấp trên.
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, sữa chữa thiết bị theo yêu cầu của cấp trên.
3. Lập biên bản làm việc và nghiệm thu và báo cáo theo qui trình cho cấp trên kịp thời, đúng hạn
- Theo dõi tiến độ công việc, lập biên bản làm việc hoặc nghiệm thu công việc và báo cáo cho cấp trên kịp thời và đúng hạn.
4. Thực hiện kế hoạch kiểm tra máy móc định kỳ cho khách hàng.
- Ghi nhận ý kiến, phản hồi của khách hàng. Báo cáo nội dung đầy đủ kịp thời cho cấp trên và BGĐ.
5. Hỗ trợ bộ phận Kinh doanh về việc tư vấn cho khách hàng về các giải pháp sử dụng lò hơi
- Hỗ trợ bộ phận Kinh doanh về việc tư vấn cho khách hàng về các giải pháp sử dụng lò hơi

Requirements


- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ ngoại ngữ: Anh văn (Trình độ B)
- Trình độ vi tính: Trình độ B
- Kinh nghiệm (thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực): 2 đến 5 năm
- Sức khỏe: Bình thường

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Nguyen Thi My Dieu at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 825Share on network
Top page