Site Manager

#23056

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is one of Vietnam's leading companies in construction, architectural and interior design

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Civil Engineer
Industry
Construction - Engineering
Consultant
Vo Nguyen Van Kim
Vo Nguyen Van Kim
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 822
1. Tham gia thực hiện các công việc của dự án trong giai đoạn chuẩn bị ký hợp đồng
- Khảo sát hiện trạng công trường
- Lập biện pháp, tiến độ thi công
2. Thực hiện các công việc chuẩn bị triển khai thi công
- Đọc bản vẽ và điều chỉnh, bổ sung thiết kế
- Lập tiến độ thi công và post lên hệ thống PS
- Lập dự trù nhân công, thiết bị, dụng cụ thi công (post lên CRM)
- Lập dự trù chi phí nhân công và chi phí công trường (post lên hệ thống PS)
- Lập dự trù vật tư chính (chuyển thông tin cho bộ phận vật tư), vật tư phụ (chuyển thông tin cho Kho thi công) (post lên CRM)
- Tổ chức họp và phân công công việc cho từng thành viên trong Ban chỉ huy công trường và các đội nhóm/thầu phụ tham gia thi công tại công trường.
- Phối hợp với Giám sát an toàn lao động lập các biện pháp triển khai an toàn lao động cho dự án mình phụ trách.
- Giám sát việc thực hiện các thủ tục chuẩn bị thi công của thư ký công trường và hỗ trợ xử lý các vướng mắc kịp thời
3. Tổ chức, quản lý và triển khai công việc trên công trường trong giai đoạn thi công
- Tổ chức making trên công trường và kiểm tra, đo đạc khối lượng thi công thực tế
- Thiết lập kho, văn phòng tạm cho ban chỉ huy công trường
- Triển khai đặt hàng xưởng
- Triển khai đặt hàng vật tư
- Theo dõi quá trình giao hàng của xưởng, vật tư và và điều chỉnh kế hoạch nhân công theo kế hoạch giao hàng của xưởng, vật tư
- Triển khai, kiểm soát việc thực hiện về nhập xuất vật tư, hàng hóa, các vật tư của thầu phụ đưa vào công trường, tránh thất thoát
4. Kiểm soát quá trình thực hiện, đảm bảo công việc được diễn tiến theo đúng tiến độ và các chi phí công trường, chi phí lương công nhân trong phạm vi đã dự trù.
- Kiểm soát tiến độ thi công và an toàn lao động trên công trường
- Kiểm soát chất lượng thi công
- Kiểm soát chi phí công trường và quản lý nhân sự
5. Tổ chức thực hiện công việc nghiệm thu bàn giao từng giai đoạn, nghiệm thu bàn giao công trình, lập bản vẽ hoàn công
- Kiểm tra và ký xác nhận khối lượng thi công của nhóm khoán
- Thưc hiện nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu quyết toán khối lượng với thầu phụ
- Thưc hiện nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu bàn giao, quyết toán khối lượng với khách hàng.
- Thưc hiện nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu bàn giao, quyết toán khối lượng với khách hàng.
- Thưc hiện nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu bàn giao, quyết toán khối lượng với khách hàng.
- Tổ chức thực hiện và lưu trữ bản vẽ hoàn công của dự án

Requirements


- Trình độ: Đại học hoặc tương đương
- Chuyên môn được đào tạo: Xây dựng, thi công nội thất
- Ngoại ngữ: Trình độ B
- Tin học: Trình độ A
- Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 5 năm
- Kiến thức khác: Có kiến thức về M&E, đọc được bản vẽ, biết nguyên lý hoạt động, thành phần của hệ thống, phạm vi áp dụng.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Vo Nguyen Van Kim at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 822Share on network
Top page