Sales Director - Project

#24778

Company Info


HR2B's client

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Director
Function
Sales/ Business Development
Industry
Architectural services
Consultant
Vo Thi Nhu Ly
Vo Thi Nhu Ly
Tel: +0936230123 Ext: N/A
- Xây dựng kế hoạch phát triển kênh bán hàng dự án, công trình phù hợp với chiến lược và mục tiêu tổng thể của công ty.
- Đề xuất và triển khai kế hoạch làm việc với các chủ đầu tư, nhà thầu ME, các đơn vị tư vấn thiết kế để tư vấn các sản phẩm, giải pháp chuyên ngành chiếu sáng.
- Chủ trì các quy trình chào hàng, dự thầu của bộ phận kinh doanh.
- Tổ chức, quản lý các hoạt động của bộ phận kinh doanh.
- Chủ động xây dựng và thiết lập đội ngũ kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.
- Định kì đánh giá và hiệu chỉnh các kế hoạch, tổ chức.

Requirements


- Dưới 40 tuổi, tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành điện, điện tử, điều khiển tự động.
- Có kinh nghiệm bán hàng dự án, công trình trong các ngành nghề tương đương.
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong các chuyên ngành: thiết bị chiếu sáng, cơ điện, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chiếu sáng có điều khiển (control lighting/façade lighting).
- Có kinh nghiệm trong các dự án thi công công trình chiếu sáng, cơ điện.
- Tham gia chuyến đi công tác.
- Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức điều hành tốt.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt.
- Tiếng Anh giao tiếp.

Benefits


Please submit CV: ly.vo@hr2b.com/0936 230 123

Contact Information


You can apply online, send your CV or call Vo Thi Nhu Ly at this number
0936230123Share on network
Top page