Sales Director

#24810

Company Info


HR2B's client

HR2B's Client is a plastic houseware manuafaturer

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Director
Function
Sales/ Business Development
Industry
Chemicals - Plastics
Consultant
Nguyen Anh Tuan
Nguyen Anh Tuan
Tel: +0937855075 Ext: N/A
Mô tả công việc:
1. Phụ Trách Kết Quả Doanh Số của Kênh Công Nghiệp
a. Tìm Kiếm Khách Hàng Mới
b. Tư Vấn Khách Hàng Mua Hàng
c. Phục Vụ và Chăm Sóc Khách Hàng
2. Tổ Chức Công Việc cho Đội Ngũ Bán Hàng Kênh Công Nghiệp (4-6 nhân viên dưới quyền và Cộng Tác Viên (nếu có))
3. Định hướng Chiến Lược chức năng Bán Hàng kênh Công Nghiệp để hoàn thành Chiến Lược.


Requirements


Kinh nghiệm chuyên môn:
1. Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong bán hàng B2B / Công Nghiệp.
2. Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý công việc bán hàng.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Nguyen Anh Tuan at this number
0937855075Share on network
Top page