Quản Lý Vùng Miền Bắc Kênh OTC

#23611

Company Info


HR2B's client

HR2B's client is a pharmaceutical company.

Job Information


Work At
Hanoi
Level
Manager
Function
Sales/ Business Development
Industry
Health care - Medical
Consultant
Nguyen Thi Thu Huong
Nguyen Thi Thu Huong
Tel: +028 62883888 Ext: 863
- Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao, các chỉ tiêu dự kiến sẽ giao như sau:
- Cung cấp thông tin về nhu cầu nguồn hàng tại vùng quản lý để phối hợp Trưởng phòng kinh doanh trong việc đưa ra dự trù thuốc sản xuất.
- Quản lý, giám sát và đánh giá Trưởng nhóm, Trình dược viên, Cộng tác viên thuộc phạm vi quản lý.
- Huấn luyện kỹ năng và hỗ trợ Trưởng nhóm, Trình dược viên, Cộng tác viên.
- Xây dựng và đề xuất kế hoạch bán hàng.
- Nghiên cứu thị trường ngành dược: Thông tin đối thủ cạnh tranh, các chương trình bán hàng, khuyến mãi, ưu đãi dành cho khách hàng,…
- Lập kế hoạch làm việc hàng tuần, tháng và đi kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các tỉnh/thành phố do mình phụ trách.
- Thực hiện việc báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo yêu cầu của Trưởng phòng Kinh doanh.
- Tham gia các cuộc họp theo quy định của Phòng Kinh doanh.
- Theo dõi bán hàng phòng kinh doanh, dự trù và đặt hàng nhà máy.
- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của người quản lý.

Requirements- Có kinh nghiệm quản lý bán hàng kênh OTC ít nhất 03 năm.
- Có kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản lý và làm việc nhóm
- Chịu được áp lực doanh số và đi công tác tỉnh
- Tin học văn phòng

Benefits


- Phụ cấp: Tiền ăn, xăng, điện thoại (theo quy định của công ty)
- Thưởng theo quy định của Công ty

Contact Information


You can apply online, send your CV or call Nguyen Thi Thu Huong at this number
+028 62883888 - Ext 863Share on network
Top page