QS Manager

#20195

Company Info


Hr2b's client

Our Client is an Investment public corporation.

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Projects
Industry
Real estate - Property
Consultant
Luong Thi My Hanh
Luong Thi My Hanh
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 864
1. Phối hợp xây dựng ngân sách cho các dự án đảm bảo tính khả thi và hợp lý của các dự án đầu tư 
2. Xây dựng và triển khai kế hoạch lập dự toán chi phí thi công xây dựng hạ tầng và công trình các dự án của công ty đảm bảo tính khả thi và tiến độ toàn dự án.
3. Kiểm soát giá thành xây dựng đảm bảo không vượt quá kế hoạch chi phí xây dựng đã phê duyệt. 
4. Lập và triển khai hoạt động đấu thầu chọn nhà cung cấp đảm bảo lựa chọn nhà cung ứng đủ năng lực và đáp ứng được yêu cầu công ty đề ra.
5. Xây dựng, triển khai kế hoạch quản lý hợp đồng các dự án của công ty đảm bảo chi phí được sử dung một cách hiệu quả và không vượt ngân sách đề ra.
6. Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ/sản phẩm của các nhà cung ứng nhằm đề xuất hướng xử lý hoặc xây dựng các giải pháp khắc phục các sự cố xảy ra. 
7. Xây dựng, phát triển quy định, quy trình và chính sách về việc quản lý chi phí dự án, lập dự toán xây dựng, tổ chức đấu thầu, thanh quyết toán, …. đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước và đạt hiệu quả về mặt chi phí cho công ty.
8. Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nhân viên nhằm đảm bảo đội ngũ nhân viên kế thừa, có chuyên môn cao

Requirements


o BẰNG CẤP 
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ sư kinh tế xây dựng, kỹ sư xây dựng
o KINH NGHIỆM VÀ CHUYÊN MÔN
- Ít nhất 7 năm kinh nghiệm về lĩnh vực quản lý ngân sách, hợp đồng.
- Xây dựng kế hoạch giá thành và kiểm soát ngân sách dự án
- Thẩm định giá xây dựng
- Dự toán khối lượng công trình
o YÊU CẦU KHÁC
- Tâm huyết với Công ty, có tinh thần trách nhiệm cao;
- Nhạy bén, sắc sảo, khéo léo trong các mối quan hệ.
- Tin cậy, hòa đồng
- Anh văn: nghe, nói, đọc, viết

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Luong Thi My Hanh at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 864Share on network
Top page