QA Manager

#23641

Company Info


HR2B's client

HR2B's client is a pharmaceutical company.

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Quality Control/ Quality Assurance
Industry
Health care - Medical
Consultant
Nguyen Thi Thu Huong
Nguyen Thi Thu Huong
Tel: +028 62883888 Ext: 863
- Chỉ đạo thiết lập và quản lý chặt chẽ việc thực hiện chính sách đảm bảo chất lượng của Công ty.
- Chỉ đạo và tổ chức công tác thẩm định (phối hợp với các Phòng Kiểm tra chất lượng, Phòng Nghiên cứu phát triển, Phòng Kỹ thuật cơ điện và Phân xưởng sản xuất).
- Xem xét và ký duyệt lệnh xuất xưởng thành phẩm; kiểm tra phiếu kiểm nghiệm nguyên liệu và bao bì; ký chấp nhận nhập kho hay loại bỏ (nguyên liệu và bao bì); xem xét và ký duyệt các đề cương thẩm định / đánh giá và các tài liệu chuyên môn khác thuộc Hệ thống
chất lượng đã được ủy quyền, như Sổ tay chất lượng, Kế hoạch thẩm định tổng thể…
- Theo dõi và cho ý kiến đối với các công việc chuẩn bị cho phần cứng và phần mềm của nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP – WHO, GLP và GSP.
- Phối hợp với Phòng Hành chính – Nhân sự xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo cho người lao động làm việc tại nhà máy (nội dung đào tạo liên quan đến GMP – WHO, GLP, GSP, an toàn – vệ sinh lao động…).
- Theo dõi quá trình sản xuất thuốc xuyên suốt từ lúc nhập nguyên liệu đến khi xuất xưởng.
- Theo dõi việc kiểm soát các điều kiện sản xuất (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, độ sạch…) và kiểm tra trong quá trình.
- Theo dõi việc thử nghiệm độ ổn định.
- Kiểm tra việc thiết lập và lưu trữ hồ sơ lô.
- Theo dõi việc biệt trữ và bảo quản (nguyên liệu, bao bì, sản phẩm trung gian, sản phẩm chờ đóng gói, thành phẩm).
- Theo dõi việc áp dụng hệ thống mã số về thiết bị, nguyên liệu, bao bì, thành phẩm.
- Phối hợp với Phòng Mua hàng đánh giá nhà cung cấp.
- Tổ chức xử lý các sản phẩm bị thu hồi hay trả về; giải quyết các sản phẩm không phù hợp
(phối hợp với Phòng Kiểm tra chất lượng và Phân xưởng sản xuất).
- Theo dõi việc quản lý toàn bộ hệ thống tài liệu, hồ sơ GMP.
- Báo cáo cấp quản lý về tình hình và kết quả thực hiện công việc được giao.
- Thực hiện các công việc khác do Ban Tổng Giám đốc giao.

Requirements


1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Dược sĩ Đại học trở lên.
2. Năng lực:
- Đã được đào tạo về Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP).
- Có năng lực quản lý và điều hành.
- Tiếng Anh giao tiếp và đọc hiểu văn bản liên quan đến công việc.
- Thông thạo tin học văn phòng.
3. Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương khi được tuyển dụng lần đầu; hoặc
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý chất lượng.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Nguyen Thi Thu Huong at this number
+028 62883888 - Ext 863Share on network
Top page