Purchasing Manager (Furniture)

#23805

Company Info


HR2B's client

HR2B's client is a company manufacturing contruction materials and furniture for high-end hotels or resorts

Job Information


Work At
Binh Duong
Level
Manager
Function
Procurement/ Purchasing
Industry
Construction Material
Consultant
Nguyen Thi Bich Hai
Nguyen Thi Bich Hai
Tel: +02862883888 Ext: 874
- Trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động mua hàng để đáp ứng kịp thời nhu cầu phục vụ cho hoạt động của Công ty.

- Tổ chức đào tạo đội ngũ nhân viên, nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tìm kiếm Nhà cung cấp mới, quản lý các nhà cung cấp theo các tiêu chí của Công ty: Chất lượng, giá cả, năng lực, phương thức thanh toán và tiềm năng phát triển.

- Tổ chức và kiểm soát việc phát hành đơn đặt hàng, báo giá, tiến độ giao hàng.. của các NCC.

- Xây dựng Ngân sách dự kiến về nguyên vật liệu theo từng Đơn hàng sản xuất.

RequirementsNam / Nữ từ 35-45 tuổi
Tốt nghiệp Đại Học
Tiếng Anh: đọc hiểu giao tiếp Cơ bản
Có kinh nghiệm ít nhất 3-5 năm vị trí Purchasing Manager trong ngành Furniture , đặc biệt Indoor Furniture là một lợi thế.
Ứng viên có kinh nghiệm quản lý phần mềm là một ưu thế.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Nguyen Thi Bich Hai at this number
+02862883888 - Ext 874Share on network
Top page