Project Manager

#23057

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is one of Vietnam's leading companies in construction, architectural and interior design

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Projects
Industry
Construction - Engineering
Consultant
Vo Nguyen Van Kim
Vo Nguyen Van Kim
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 822
1. Giai đoạn chuẩn bị ký hợp đồng Hỗ trợ và phối hợp với bộ phận Kinh doanh/Đấu thầu:
- Khảo sát hiện trạng công trình
- Kiểm tra báo giá dự toán và các điều khoản quan trọng trên hợp đồng (tiến độ, thanh toán, thưởng, phạt,…)
- Đánh giá các rủi ro, ràng buộc trong điều khoản thanh toán (phạt tiến độ yêu cầu về nghiệm thu chất lượng…) thương lượng và thống nhất với khách hàng
- Hỗ trợ gửi báo giá, vật liệu, bản vẽ cho khách hàng
- Hỗ trợ thiết kế hoàn chỉnh bảng mẫu vật liệu trình khách hàng và đóng góp các ý kiến, kinh nghiệm thi công để điều chỉnh các chi tiết khó/không phù hợp (nếu có)
2. Giai đoạn thi công
2.1. Lập kế hoạch chuẩn bị thực hiện dự án
- Khảo sát hiện trạng công trình (nếu không tham gia hỗ trợ đấu thầu)
- Kiểm tra khối lượng hợp đồng so với thực tế
- Kiểm tra sự khác biệt giữa hồ sơ thiết kế so với hiện trạng
- Lập tiến độ thực hiện dự án (kế hoạch mua hàng, sản xuất, lắp đặt trên công trường)
- Lập kế hoạch thu tiền từng đợt của dự án: tạo các sub project: Payment tracking
- Tổ chức họp với team nhân sự dự án, phân công công việc theo RACI và phản hồi kết quả phân công cho nhân sự phụ trách tính phụ cấp công trình, add time tracking
- Triển khai cho team dự án thực hiện thủ tục cần thiết để khởi công
- Làm rõ qui trình thanh toán của khách hàng để chuẩn bị và lập kế hoạch thu tiền phù hợp
- Làm rõ và thống nhất với khách hàng các chủng loại hàng hóa, vật tư cần CO,CQ.. và chuyển thông tin cho vật tư, xưởng để khi mua hàng cho phù hợp
- Kiểm tra và điều chỉnh lại BOM & WBS của từng Item Cập nhật data QT sau khi dự toán điều chỉnh BOM & WBS
- Phân/ tách gói thầu định tính theo BOQ và post các Cost (Cost purchasing, Cost production, Cost construction) lên hệ thống PS và nhờ set baseline 0
2.2. Tổ chức, triển khai, giám sát công việc của dự án theo kế hoạch
Tổ chức, triển khai, giám sát công việc của dự án theo kế hoạch
- Trình duyệt các vật tư chính của dự án
- Triển khai thực hiện báo giá phát sinh cho phòng dự toán
- Tiến hành lựa chọn thầu phụ theo qui định.
- Kiểm soát việc đặt hàng thầu phụ, xưởng và làm việc với các bên liên quan để giải quyết các sự cố, phát sinh để hàng/vật tư được giao ra công trường đúng tiến độ
- Phối hợp với chỉ huy công trường đôn đốc thi công lắp đặt của các thầu phụ trên công trường
- Phối hợp với thầu phụ/ban quản lý công nhân điều chỉnh (tăng, giảm) nhân lực để đáp ứng được tiến độ và tiết kiệm chi phí
- Kiểm soát chất lượng của dự án: đảm bảo các qui trình nghiệm thu chất lượng các hạng mục được triển khai đầy đủ để chất lượng thi công của các hạng muc công việc khi hoàn tất đạt yêu cầu
- Tổ chức và giám sát việc thực thi các biện pháp ATLD trên công trường
- Publish hàng tuần các chi phí dự án: Cost site, Cost purchasing và BOQ tracking
- Phối hợp giải quyết các vướng mắc của dự án (kỹ thuật ,tiến độ, chất lượng,chi phí …)
- Tổng hợp thông tin dự án và báo cáo định kỳ (2 tuần/lần) hoặc báo cáo đột xuất (đối với những sự vụ khẩn) cho Giám đốc dự án và đề xuất/ xin ý kiến xử lý các vướng mắc/khó khăn liên quan
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng, các bên liên quan để triển khai các phương án giải quyết các sự cố/phát sinh/ thay đổi theo hướng chỉ đạo của Giám đốc dự án
- Tổ chức, phân công và giám sát, nhắc nhở việc thực hiện ghi chép nhật ký công trình, cập nhật thông tin dự án lên CRM, lưu trữ các hồ sơ của dự án (công văn ,bản vẽ,chỉ thị công trường ,…)
2.3. Quản lý tài chính của dự án
- Kiểm tra, nghiệm thu khối lượng, chất lượng các hạng mục công việc theo từng giai đoạn để lên kế hoạch thu tiền khách hàng
- Kiểm tra các kỳ hạn thanh toán theo hợp đồng và nhắc nhở, đôn đốc các bộ phận có liên quan hoàn thành chứng từ thanh toán để đòi nợ khách hàng.
- Liên lạc, nhắc nhở khách hàng thanh toán
- Lập và điều chỉnh kế hoạch chi trả cho các thầu phụ tương ứng với kế hoạch thu tiền khách hàng
- Kiểm soát các chi phí còn lại từng loại và điều chỉnh các kế hoạch nhân sự, tiến độ…để
đảm bảo chi phí không vượt so với kế hoạch

3. Giai đoạn kết thúc dự án
- Nghiệm thu, bàn giao, quyết toán công trình
- Đôn đốc thu tiền các đợt cuối
- Lưu trữ hồ sơ, bàn giao và lập các báo cáo liên quan đến PM, cập nhật hệ thống

Requirements


- Trình độ: Đại học hoặc tương đương
- Chuyên môn được đào tạo: Xây dựng, thi công nội thất
- Ngoại ngữ: Trình độ B
- Tin học: Trình độ A
- Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 5 năm
- Kiến thức khác: Có kiến thức về M&E, đọc được bản vẽ, biết nguyên lý hoạt động, thành phần của hệ thống, phạm vi áp dụng.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Vo Nguyen Van Kim at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 822Share on network
Top page