MIS Manager

#20015

Company Info


Hr2b's client

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
IT - Software
Industry
Health care - Medical
Consultant
Nguyen Thi Ngoc Chau
Nguyen Thi Ngoc Chau
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 857
1.Trực tiếp triển khai hệ thống thông tin phục vụ ra quyết định
- Phân tích, thiết kế, xây dựng, triển khai hệ thống kho dữ liệu.
- Phân tích, thiết kế, xây dựng, triển khai hệ thống thông tin phục vụ ra quyết định.
- Cập nhật, xử lý chuyển đổ dữ liệu và cơ sở dữ liệu phân tích
- Thiết kế dashboards, báo cáo, KPIs,…
- Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ phần mềm thực hiện khảo sát nghiệp vụ, thiết kế, xây dựng, kiểm tra, triển khai giải pháp DW và BI (trường hợp thuê ngoài).
- Tiếp nhận chuyển giao kiến thức của nhà cung cấp dịch vụ phần mềm (trường hợp thuê ngoài).
- Hỗ trợ hướng dẫn, đào tạo người sử dụng tại các đơn vị sử dụng hệ thống BI
- Triển khai mở rộng DW và BI cho các bệnh viện/phòng khám mới theo yêu cầu của công ty

2. Hỗ trợ người sử dụng hệ thống BI sau triển khai
- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ của người sử dụng hệ thống hệ thống BI.
- Hướng dẫn, đào tạo người sử dụng tại các đơn vị sử dụng hệ thống BI.

3. Kiểm soát, bảo trì, giải quyết các vấn đề ở kho dữ liệu và hệ thống phục vụ ra quyết định

4. Others :
- Cải tiến hiệu quả hoạt động hệ thống bằng việc đề xuất những điều chỉnh quy trình, những thay đổi về chính sách và thủ tục,…
- Tham gia thảo luận và đề xuất những giải pháp công nghệ mới
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của trưởng phòng và phù hợp với nhiệm vụ chung.
- Tìm hiểu, cập nhật và tuân thủ nội quy lao động, quy tắc ứng xử, quy định, quy trình của tập đoàn
- Đề xuất và tham gia thực hiện các dự án cải tiến năng lực toàn tập đoàn cùng với các bộ phận, phòng ban khác

Requirements


- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành CNTT
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm về phát triển và ứng dụng phần mềm
- Năng lực cốt lõi: theo bộ năng lực đính kèm
- Năng lực lãnh đạo: theo bộ năng lực đính kèm
- Năng lực chuyên môn:
* Am hiểu về các quy trình kinh doanh trong bệnh viện
* Kiến thức tốt về quy trình ứng dụng phần mềm.
* Kiến thức tốt về SQL Server, đặc biệt T-SQL
* Có khả năng sử dụng công cụ báo cáo như Crystal Report, SQL Reporting Service,…
* Hiểu rõ quy trình của nơi trợ giúp kỹ thuật về CNTT
* Quản lí rủi ro
* Quản lí dự án
* Kỹ năng giải quyết vấn đề
* Kỹ năng làm việc nhóm
* Kỹ năng giao tiếp
- Bằng cấp về IT, kinh nghiệm làm việc trong môi trường Bệnh Viện là một lợi thế

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Nguyen Thi Ngoc Chau at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 857Share on network
Top page