Marketing Manager

#20621

Company Info


Hr2b's client

Our client is a leading 100% foreign owned company strength in electronics.

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Marketing
Industry
IT Hardware - Electronics
Consultant
Pham Thi Van
Pham Thi Van
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 844
1. Lập, giám sát, quản lý và phát triển chiến lược thương hiệu Máy lạnh trong ngắn và dài hạn.

2. Xây dựng và triển khai các hoạt động khuyến mại và truyền thông đại chúng- Phối hợp với khối kinh doanh (trực tuyến và cửa hàng) lập kế hoạch tiếp thị hàng năm hoặc kế hoạch chi tiết từng hoạt động tiếp thị tại mỗi thời điểm.

- Đảm bảo sự nhất quán trong các hoạt động tiếp thị, chính sách, quy trình và tài liệu hướng dẫn.

- Giám sát và đảm bảo các vấn đề pháp lý liên quan đến chương trình tiếp thị khuyến mãi.

- Báo cáo tính hiệu quả của các hoạt động tiếp thị khuyến mãi, truyền thông.

3. Triển khai các hoạt động trưng bày tại cửa hàng

- Triển khai và quản lý các công/dụng cụ phục vụ cho các hoạt động tiếp thị một cách hiệu quả.

- Phối hợp khối kinh doanh (cửa hàng) lập kế hoạch, triển khai, giám sát bày trí và tăng tiện ích của hệ thống cửa hàng (kệ mẫu, bàn thu ngân, âm nhạc, ấn phẩm quảng cáo/hậu mãi).

Requirements


- Có kinh nghiệm Marketing ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.

- Có thể giao tiếp tiếng Anh/ tiếng Trung.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Pham Thi Van at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 844Share on network
Top page