Marketing Director

#24807

Company Info


HR2B's client

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Director
Function
Marketing
Industry
Retail
Consultant
Vo Thi Nhu Ly
Vo Thi Nhu Ly
Tel: +0936230123 Ext: N/A
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tối đa hoá doanh thu và lợi nhuận bằng việc hiểu được nhu cầu của khách hàng, từ đó có các hành động thu hút và giữ chân khách hàng mục tiêu.
Xây dựng năng lực kéo traffic mới cho cửa hàng offline
Xây dựng năng lực kéo khách cũ quay trở lại cửa hàng
Xác định và xây dựng bộ chỉ số đo lường hiệu quả (performance measurement) và chỉ số định hướng hành động (operation measurement) cho phòng ban của mình nhằm mục tiêu theo dõi hiệu quả và có các hành động can thiệp/ điều chỉnh kịp thời
Tổ chức cấu trúc nhân sự/ hoạt động của phòng ban (org chart), tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự nhằm đạt mục tiêu hoạt động của bộ phận
Lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát ngân sách sử dụng hàng năm của bộ phận trong hạn mức đã xác định
Xây dựng quy trình vận hành của phòng ban và phối hợp với phòng IT để tìm kiếm các ứng dụng giúp quản lý/ tối ưu hiệu quả công việc của phòng ban
KPIs và mục tiêu
- Traffic mới
- Tỉ lệ khách hàng cũ quay lại, churn rate
- Doanh thu
- Chi phí MKT/ doanh thu

Requirements


- Có năng lực trong việc xây dựng chiến lược marketing/truyền thông tại cửa hàng
- Có network với các đơn vị truyền thông/media
- Am hiểu về lĩnh vực marketing, đặc biệt marketing cho bán lẻ
- Có năng lực đọc số liệu, tìm ra được insight của khách hàng dựa trên số liệu & hành vi mua sắm của KH từ đó đưa ra được chiến lược/kế hoạch MKT và khuyến mãi
- Có năng lực giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng và xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng
- Năng lực coach team về mindset và chuyên môn, đưa ra định hướng phát triển của team
- Năng lực tuyển dụng, tổ chức, phát triển và đào tạo đội ngũ
- Có khả năng sáng tạo / thẩm mĩ tốt, nhạy bén với xu hướng thị trường

Benefits


Pls submit CV to ly.vo@hr2b.com / 0936 230 123

Contact Information


You can apply online, send your CV or call Vo Thi Nhu Ly at this number
0936230123Share on network
Top page