Marketing Director

#24056

Company Info


HR2B's client

Our client is world-leading company in the commercial development and manufacturing of Bacillus clausii, B.coagulans, and B.subtitlis spores in liquid form

Job Information


Work At
Hanoi
Level
Director
Function
Marketing
Industry
Health care - Medical
Consultant
Le Thi Quynh Nga
Le Thi Quynh Nga
Tel: +024 37366843 Ext: 118
1. Phối hợp với Tổng giám đốc và HĐQT xây dựng chiến lược Marketing cho toàn công ty
- Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường đưa ra đề xuất, kiến nghị cho việc xây dựng chiến lược Marketing cho toàn công ty.
- Dự báo xu hướng thị trường ngành dược: Hình ảnh, thương hiệu...
- Xây dựng kế hoạch Marketing ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
- Quản lý thương hiệu cá nhân
- Nghiên cứu thị trường, phối hợp với nhà sản xuất để phát triển thiết kế, phát triển sản phẩm mới
2. Xây dựng và quản lý điều hành bộ phận marketing
- Lên kế hoạch định kỳ (năm/quý/tháng) cho phòng marketing
- Xây dựng chiến lược marketing tổng thể, chỉ đạo xây dựng chi tiết từng nhãn hàng các kênh
- Triển khai các hoạt động Marketing nhằm đạt hiệu quả tối ưu nhất.
- Đàm phán, tìm kiếm các đối tác hỗ trợ.
3. Lãnh đạo, dẫn dắt, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự phòng marketing
- Xây dựng định biên nhân sự, kế hoạch tuyển dụng và kế hoạch đào tạo phát triển năng lực phòng marketing
- Lập kế hoạch tổ chức đào tạo nhân sự MKT tháng, quý, năm
- Kiểm soát đội ngũ nhân sự phòng Marketing thực hiện theo kế hoạch đã đề ra
4. Kiểm soát hoạt động phòng Marketing
- Rà sát, đánh giá hoạt động phòng marketing
- Theo dõi đánh giá quá trình làm việc của nhân viên, từ đó đề xuất chế độ thu nhập phù hợp cho nhân viên
- Báo cáo công việc theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
5. Thực hiện các công việc khác
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng giám đốc

Requirements


- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan.
- Tiếng Anh thành thạo
- Có kiến thức Marketing tổng thể, có kinh nghiệm xây dựng chiến lược marketing ở mọi khía cạnh (branding, sản phẩm, phân phối,...)
- Có kiến thức chắc chắn về các phương pháp nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu,
- Có tư duy sáng tạo, đột phá, phân tích sắc sảo
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý
- Có tinh thần trách nhiệm, Tận tâm với công việc
- Tinh thần hợp tác, giao tiếp cởi mở
-Ưu tiên có kinh nghiệm từng làm tại các công ty Sản xuất, thương mại ngành hàng tiêu dùng chậm, tiêu dùng nhanh, các công ty dược phẩm.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Le Thi Quynh Nga at this number
+024 37366843 - Ext 118Share on network
Top page