Key Account Manager

#21685

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is a cosmetics company

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Sales/ Business Development
Industry
Consumer products
Consultant
Pham Thi Van
Pham Thi Van
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 844
o Hoạch định:
- Đề xuất chiến lược phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường của kênh hợp với mục tiêu của công ty
- Hoạch định kế hoạch phát triển hệ thống siêu thị Big C, Metro, Lotte, Vinmart… và các chuỗi CVS như Circle K, Family, B'smart, Ministop, Guardian, Medicare và Mumuso
- Đề xuất các xuất các chương trình khuyến mãi để thúc đẩy, tăng hiệu quả doanh thu bán hàng.
Tổ chức thực hiện:
- Thiết lập và quản lý mối quan hệ với hệ thống siêu thị Big C, Metro, Lotte, Vinmart… và các chuỗi CVS như Circle K, Family, Bsmart, Ministop, Guardian, Medicare và Mumuso
- Lãnh đạo thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển doanh số
- Quản lý đội ngũ Sales Sup và Sales Rep
- Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên kinh doanh trên thị trường
- Quản lý Sale-In & Sales-Out và tình trạng sẵn có của hàng hóa.
- Đảm bảo triển khai hợp lý các chiến lược khách hàng tại điểm bán (POS) để phát triển thị phần
- Theo dõi, thực hiện các chương trình khuyến mãi để kích đẩy, tăng hiệu quả doanh thu bán hàng.
o Báo cáo:
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá việc thực hiện kế hoạch được giao theo định kỳ cho GĐ KD.
- Báo cáo trực tiếp kết quả thực hiện công việc cho GĐ KD khi có yêu cầu
Khác:
- Thu thập thông tin phản ảnh, đóng góp, sự thỏa mãn của khách hàng với chính sách, sản phẩm công ty nhằm có đề xuất kịp thời
- Thực hiện công tác khác theo sự giao việc của GĐ KD.

Requirements


- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan
- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm, ưu tiên lĩnh vực hóa mỹ phẩm
- Có kinh nghiệm quản lý hệ thống siêu thị Big C, Metro, Lotte, Vinmart… và các chuỗi CVS như Circle K, Family, Bsmart, Ministop, Guardian, Medicare và Mumuso
- Có kỹ năng quản lý tốt đội nhóm, quản lý công việc tốt.
- Kỹ năng đàm phán, phân tích và trình bày tốt.
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt
- Giao tiếp tiếng Anh tốt để làm việc với các đối tác nước ngoài

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Pham Thi Van at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 844Share on network
Top page