Junior Database Developer

#21703

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is a company providing platform for advertising.

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Experienced
Function
IT - Software
Industry
Advertising - Public relations
Consultant
Pham Thi Van
Pham Thi Van
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 844
- Tham gia vào quá trình phân tích thiết kế sản phẩm, nghiên cứu và phát triển cho những hệ thống lớn với số lượng người sử dụng và truy cập cao.
- Cải tiến, nâng cao hiệu quả của những sản phẩm hiện có.
- Phối hợp tốt với quản lý, khách hàng và đối tác để hoàn thành mục tiêu dự án tốt nhất.

Requirements


o Yêu cầu
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc tương đương chuyên ngành Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, hoặc liên quan đến CNTT.
- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm lập trình SQL, PL/SQL: Triggers, Functions, Procedures, Packages, Dynamic SQL,...
- Từng tham gia ít nhất 01 project với vị trí Database Developer (Oracle).
- Kinh nghiệm phân tích, thiết kế, xây dựng các mô hình dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu.
- Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ TOAD/Navicat.
o Kỹ năng
- Có kỹ năng tối ưu hóa, bao gồm: thiết kế, phân tích thực thi SQL, index, tối ưu truy vấn,...
- Tư duy lập trình tốt, logic, giải quyết vấn đề phát sinh với hiệu suất và độ tin cậy cao.
- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt; tiếp cận, nghiên cứu những kiến thức mới nhanh chóng đáp ứng nhu cầu công việc.
o Ưu tiên
- Kinh nghiệm phát triển web và web services là một lợi thế.
- Có kiến thức quản trị Oracle là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm lập trình MySQL là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm lập trình NoSQL là một lợi thế.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Pham Thi Van at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 844Share on network
Top page