IT Infrastructure Management Specialist

#22956

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is a foreign company.

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Specialist
Function
IT - Software
Industry
Education - Training
Consultant
Tran Thi Thao My
Tran Thi Thao My
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 830
▪ Giám sát toàn bộ hạ tầng mạng CNTT tại công ty.
▪ Đề xuất phương án quản trị tập trung hạ tầng, các thiết bị và hệ thống liên quan , hỗ trợ người dùng liên quan đến các hệ thống mạng CNTT tại trụ sở chính (Head Office ) và các cơ sở (Campus) thuộc công ty .
▪ Có hiểu biết về quản trị cơ sở dữ liệu và bảo mật dữ liệu , có hiểu biết về hệ thống quản trị Học Viên là một lợi thế .
▪ Đề xuất danh sách thiết bị, tiến độ cài đặt , bàn giao và bảo trì các thiết bị khi có sự cố tại trụ sở chính và các cơ sở thuộc công ty .
▪ Bảo trì toàn bộ hệ thống điện thoại VOIP tại trụ sở chính ( Head Office ) và các cơ sở (Campus) , các thiết bị liên quan như máy in , máy chiếu và các thiết bị khác trong phòng học .
▪ Phối hợp với bộ phận mua hàng , các nhà cung cấp liên quan đến các thiết bị và hạ tầng CNTT .
▪ Đề xuất mô hình hạ tầng mạng CNTT tại trụ sở chính ( Head Office ) và các cơ sở (Campus ) cũng như cải tạo , nâng cấp hạ tầng mạng hiện có hoặc các dự án khác .
▪ Phối hợp , ghi nhận , đánh giá các yêu cầu liên quan đến công ty từ các bộ phận khác và báo cáo tới cấp quản lý CNTT .
▪ Quản trị và giám sát các máy chủ Window Server ( DC , AD , File Servers , Backup Server , Monitoring Server ) .
▪ Quản trị và giám sát hệ thống Email server và có kiến thưc về hệ điều hành nguồn mở Linux , máy chủ ảo hóa là một lợi thế.
▪ Giám sát và quản lý hệ thống quản lý tài sản CNTT tại trụ sở chính ( Head Office ) và các cơ sở (Campus).
▪ Có kinh nghiệm quản trị các dự án hạ tầng cho nhiều chi nhánh , quản trị ứng dụng tập trung là một lợi thế.
▪ Các nhiệm vụ và công việc khác liên quan đến CNTT sẽ do cấp quản lý CNTT chỉ định.

Requirements


▪ Tuổi: từ 27 tuổi
▪ Giới tính: Nam
▪ Bằng cấp: Đại Học hoặc tương đương về chuyện môn
▪ Chuyên môn: Quản trị hệ thống mạng và người dùng doanh nghiệp .
▪ Số năm kinh nghiệm: 4 năm cho vị trí tương đương hoặc doanh nghiệp có số lượng người dùng trên 300.
▪ Trình độ anh văn: nghe, nói, đọc , viết tài liệu chuyên môn
▪ Trình độ vi tính: xuất sắc
▪ Yêu cầu khác: Khả năng quản lý nhóm hoặc làm việc độc lập . Kỹ năng giao tiếp với nhân viên và các đối tác.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Tran Thi Thao My at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 830Share on network
Top page