Human Resource Manager

#23448

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is a manufacturing company.

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Human Resources/ Admin
Industry
Chemicals - Plastics
Consultant
Dang Ngoc Lam Thanh
Dang Ngoc Lam Thanh
Tel: +028 62883888 Ext: 881
- Tham gia hỗ trợ các bộ phận trong Công ty về các công tác HCNS và có báo cáo cụ thể với Ban Giám Đốc.
- Đưa ra các chiến lược về hoạch định nguồn nhân sự, quy chế lương thưởng, quy trình công tác - làm việc, cân đối quỹ lương - thưởng với kế hoạch kinh doanh định kỳ của Công ty.
- Tham mưu cho Ban Giám Đốc xây dựng cơ cấu tổ chức và bộ máy điều hành phù hợp.
- Tham mưu, báo cáo cho Ban Giám Đốc về lộ trình phát triển nguồn nhân lực phù hợp với định | hướng kinh doanh của Công ty, lộ trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp của nhân viên.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
- Xây dựng, duy trì và giám sát các công tác HCNS của Công ty. Xây dựng các quy trình, quy định phù hợp với nhu cầu công việc của Công ty và theo yêu cầu của Ban giám đốc. Đảm bảo toàn thể các nhân viên trong Công ty nắm rõ các chính sách về lương, thưởng, chế độ công việc, quy trình và quy định.
- Làm việc với các sở ban ngành liên quan để đảm bảo các công tác HCNS được trôi chảy và phù hợp các quy định của Nhà nước.
- Cập nhật thông tin về các văn bản pháp luật mới ban hành, về tình hình thị trường kinh tế thông qua các phương tiện thông tin, các tổ chức pháp chế thuộc các cơ quan nhà nước, và cung cấp thông tin cho Tổng Giám đốc về việc vận dụng pháp luật trong điều hành, trong các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, trong các hợp đồng thương mại, tài chính, tín dụng, dịch vụ, đào tạo.

Requirements


- Kinh nghiệm: 5 năm trong đó có tối thiểu 3 năm làm việc tại vị trí quản lý.
- Yêu cầu bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành về Luật hoặc Quản trị nhân sự. Thành thạo vi tính văn phòng, internet, email.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, thành thạo 4 kỹ năng.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và thương lượng.
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc.
- Kỹ năng thu thập, phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin, trung thực và cẩn thận.
- Chịu được áp lực công việc cao.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Dang Ngoc Lam Thanh at this number
+028 62883888 - Ext 881Share on network
Top page