HR Manager

#23177

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is an educational organization.

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Human Resources/ Admin
Industry
Education - Training
Consultant
Nguyen Thi Ngoc Chau
Nguyen Thi Ngoc Chau
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 857
- Đề xuất phương án và tham mưu cho Ban giám đốc về kế hoạch sử dụng nhân sự công ty trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
- Lập kế hoạch và phương án tuyển dụng nhân sự trình Ban giám đốc duyệt, tổ chức triển khai kế hoạch tuyển dụng
- Đề xuất các phương án sắp xếp, tuyển dụng nhân sự phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế tại doanh nghiệp
- Bố trí, sắp xếp nhân sự các bộ phận hợp lý, tham mưu đề xuất bổ nhiệm các vị trí nhân sự trong doanh nghiệp
- Tổng hợp, đánh giá năng lực chuyên môn, trình độ nghiệp vụ cho toàn bộ nhân sự trong doanh nghiệp
- Đề xuất các phương án đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng lao động trong toàn công ty
- Duy trì phát triển và đề xuất phương án xây dựng hoàn chỉnh Nội quy, quy chế, văn hóa doanh
- Đề xuất và xây dựng phương án tiền công, tiền lương, thưởng cho toàn công ty
- Lập kế hoạch, trình Ban giám đốc và thực hiện chương trình phúc lợi xã hội
- Thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến nguồn lao động, thù lao lao động của thị trường để có phương án đề xuất phù hợp với tình hình mới
- Thực hiện công tác ngoại giao với các cơ quan chức năng về những vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
- Tổ chức các chương trình hội họp, chương trình tham qua nghỉ mát, hội nghị khách hàng của Công ty
- Lập kê hoạch, đề xuất kế hoạch theo dõi và kiểm tra tình hình sử dụng tài sản, công cụ dụng cụ và văn phòng phẩm của công ty
- Đảm bảo hành chính nhân sự luôn là cầu nối giữa các bộ phận trong Công ty
- Đề xuất phương án khen thưởng, kỷ luật

Requirements


- Nam/ nữ, 35 tuổi trở lên
- Tốt nghiệp đại học kinh tế, quản trị, hành chính, luật
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí Trưởng phòng Nhân sự.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục/ trung tâm ngoại ngữ.
- Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.
- Kỹ năng lập kế hoạch.
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng tiếng Anh giao tiếp cơ bản

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Nguyen Thi Ngoc Chau at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 857Share on network
Top page