HR Manager

#19840

Company Info


Hr2b's client

Công ty khách hàng chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp và sản phẩm điện tử như: thiết bị Karaoke, loa, amply...

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Human Resources/ Admin
Industry
IT Hardware - Electronics
Consultant
Nguyen Thi My Dieu
Nguyen Thi My Dieu
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 825
MÔ TẢ TỔNG QUAN VỀ CÔNG VIỆC:
1. Nhân sự:
- Lập ngân sách nhân sự hằng năm (bao gồm tuyển dụng, đào tạo, lương, thưởng).
- Lập kế hoạch về tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.
- Tuyển dụng Nhân sự.
- Tham vấn, xây dựng và thực hiện các chiến lược về nhân sự, chính sách đào tạo nguồn nhân lực kế thừa và các
chế độ chính sách cho người lao động.
- Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc trong việc tổ chức bộ máy, xây dựng hệ thống quy chế quản lý và xây
dựng văn hóa trong Công ty.
- Tham mưu/ đề xuất Ban Tổng Giám Đốc xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích
thích người lao động làm việc. Thực hiện các chế độ cho người lao động.
- Quản lý nhân sự và chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến nhân sự của toàn Công ty như: tuyển
dụng, giải quyết tranh chấp lao động, sa thải, các quy định, tiền lương, thưởng, nghỉ phép…
- Soạn các quy chế, quy trình, quy định phục vụ cho công tác Quản lý Nhân sự của Công ty.
- Hướng dẫn vê chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao khả năng và kỹ năng cho các chuyên viên HCNS tại các
chi nhánh/ văn phòng.
- Trực tiếp giải đáp các thắc mắc về chế độ chính sách liên quan đến lao động cho CBNV tại Công ty.

2. Quản lý hành chánh:
- Quản lý và kiểm soát tất cả các chi phí hành chính của Công ty, có báo cáo trực tiếp theo định kỳ cho Ban
Tổng Giám Đốc.
- Chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản nội bộ trong Công ty, giám sát và mua mới các vật dụng cần thiết trong
phạm vi quyền hạn.
- Tổ chức soạn thảo, phổ biến, theo dõi và đôn đốc CBNV thực hiện các quy định liên quan đến Quản lý tài sản
và quản lý Hành chính của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và
phòng chống cháy nổ.
- Cập nhật, thông báo và tư vấn cho Ban Giám đốc Công ty áp dụng các quy định của Nhà nước vào hoạt động
Công ty.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên.
- Quản lý công tác văn thư và lưu giữ hồ sơ công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ Ban Tổng Giám Đốc.
- Các công việc nhân sự khác theo phân công của Ban Tổng Giám đốc

Requirements


YÊU CẦU:
- Có ít nhất từ 3 đến 5 năm làm việc ở vị trí tương đương tại các công ty trong lĩnh vực công nghệ,
- Có kiến thức sâu rộng về chuyên ngành nhân sự.
- Hiểu biết về các quy định pháp luật có liên quan: Luật Lao động, BHXH, tiền lương, thuế TNCN, công đoàn,
luật doanh nghiệp…
- Kỹ năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề, tổ chức các hoạt động xây dựng quan hệ lao động
- Kỹ năng lãnh đạo.
- Kỹ năng phỏng vấn, tuyển dụng.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.
- Kỹ năng thuyết trình.
- Kỹ năng lập kế hoạch.
- Kỹ năng làm việc, phối hợp nhóm

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Nguyen Thi My Dieu at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 825Share on network
Top page