Head of PM ( Interior )

#23058

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is one of Vietnam's leading companies in construction, architectural and interior design

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Director
Function
Projects
Industry
Construction - Engineering
Consultant
Vo Nguyen Van Kim
Vo Nguyen Van Kim
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 822
1. Quản lý và phát triển nguồn nhân lực
- Phỏng vấn, tuyển dụng các vị trí phòng PM
- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên trong bộ phận
- Rà soát, theo dõi, đánh giá làm các báo cáo, đề xuất điều chỉnh lương, tuyển dụng, thuyên chuyển bổ nhiệm, kỷ luật…định kỳ 6 tháng/lần
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật
2. Hoạch định, tổ chức, điều hành và kiểm soát hoạt động quản lý dự án
- Lập kế hoạch triển khai các dự án và phân công PM thực hiện
- Kiểm soát kế hoạch thực hiện các dự án của PM và các bộ phận liên quan.
- Hỗ trợ PM xử lý, giải quyết các sự cố, vấn đề phát sinh ngoài năng lực và thẩm quyền của PM
- Hỗ trợ PM đàm phán các vấn đề phức tạp với khách hàng
- Đôn đốc thu tiền và hỗ trợ PM tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến nghiệm thu/thu tiền
- Giải quyết mâu thuẫn, xung đột giữa PM và các bộ phận khác cùng tham gia triển khai dự án.
- Đánh giá hiệu quả thực hiện dự án
- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án định kỳ hàng quý
3. Xây dựng qui trình và phát triển hệ thống
- Triển khai các biện pháp kiểm soát chi phí dự án
- Tổ chức hệ thống lưu trữ thông tin dự án
- Tổ chức và cập nhật thông tin phục vụ cho công việc
- Tham gia vào hoạt động xây dựng qui trình quản lý của bộ phận và công ty
- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của bộ phận hàng năm
4. Thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án như một PM (đối với các dự án được Giám đốc dự án phân công)

Requirements


- Trình độ: Đại học hoặc tương đương
- Chuyên môn được đào tạo: Xây dựng, thi công nội thất
- Ngoại ngữ: Trình độ B
- Tin học: Trình độ A
- Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 10 năm
- Kiến thức khác: Có kiến thức về M&E, đọc được bản vẽ, biết nguyên lý hoạt động, thành phần của hệ thống, phạm vi áp dụng.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Vo Nguyen Van Kim at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 822Share on network
Top page