Giám đốc Tài chính

#24144

Company Info


HR2B's client

VP tại Q7
Cty lĩnh vực sữa của VN.

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Finance/ Accounting
Industry
Consumer products
Consultant
Nguyen Thi Minh Thu
Nguyen Thi Minh Thu
Tel: +02862883888 Ext: 881
Xây dựng và giám sát các chi phí hoạt động kinh doanh và quản lý danh mục đầu tư của công ty.
Chuẩn hóa phương pháp quản lý tài chính, đánh giá hoạt động tài chính của công ty và đề xuất các biện pháp
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công ty.
Tham mưu, xây dựng, hoạch định chiến lược tài chính của Công ty:
- Tham mưu trong việc xây dựng các chiến lược phát triển trung-dài hạn của Công ty. Phân tích cấu trúc,
nhận diện được điểm mạnh – điểm yếu và quản lý các rủi ro về tài chính để báo cáo kịp thời và đưa ra
phương án khắc phục cho Hội đồng Quản trị.
- Tổ chức đánh giá, phân tích môi trường kinh doanh, các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế kịp thời
tham mưu trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến chính sách kinh doanh thích hợp.
- Xây dựng các phương án vốn tổng thể nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cần tài trợ cho các dự án đầu tư của
Công ty.
- Thiết lập phương án về doanh thu và lợi nhuận cũng như chính sách cổ tức của công ty trong các mục tiêu
ngắn hạn và trung dài hạn.
- Nghiên cứu, phân tích và đánh giá các vấn đề liên quan đến thị trường tài chính trong và ngoài nước, thực
hiện các chiến lược huy động vốn để có thể vận dụng hiệu quả các sản phẩm tín dụng.
- Soạn thảo và đề xuất ban hành các quy trình, quy định phục vụ cho công tác quản lý tài chính.
Tham gia thẩm định các dự án/kế hoạch đầu tư sản xuất/tài chính - tiền tệ:
- Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư.
- Phối hợp với phòng Đối tác - Đầu tư trong việc đề xuất HĐQT, giám sát các dự án đầu tư của Công ty.
Thiết lập và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các Định chế tài chính, các Quỹ đầu tư, cộng đồng
-Thiết lập cơ cấu tài sản, nguồn vốn để đảm bảo sử dụng hợp lý, tối đa hóa tài sản và nguồn vốn
các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
-Quan hệ với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng trong hoạt động vay vốn trung hạn, dài hạn, ngắn hạn và lưu
chuyển tiền tệ
Quản lý nguồn tiền nhằm đảm bảo tính thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty:
- Duy trì khả năng thanh khoản và đảm bảo nguồn tài chính luôn sẵn sàng cho Công ty trong việc đầu tư, kinh
doanh và phát triển.
- Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu ngân quỹ đột xuất.
- Phối hợp với Ban kế toán lập và trình phê chuẩn kế hoạch Tài chính – Kế toán cho năm tài chính tiếp theo.
- Phối hợp triển khai và theo dõi thực hiện kế hoạch Tài chính – Kế toán của Công ty và của Phòng/Ban đã
được duyệt.
- Giám sát tư vấn theo dõi và luân chuyển nguồn vốn giữa các Phòng/Ban/theo chủ trương
- Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính hợp nhất của Công ty trong từng năm tài chính.
- Xây dựng kế hoạch dòng tiền cho các dự án đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện của các hợp đồng tín dụng và các khoản đầu tư tài chính của Công ty, quản lý danh
mục đầu tư tài chính.
- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp huy động vốn và quản lý phần vốn góp của Công ty tại các đơn vị khác.
- Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ tài chính, đầu tư tài chính, quản
trị vốn lưu động.
- Điều phối các nguồn vốn của công ty cho các dự án hoạt động.
Xây dựng và triển khai niêm yết và quản lý cổ phần:
- Xây dựng quy trình niêm yết
- Phụ trách số liệu kiểm toán
- Theo dõi lợi nhuận của toàn công.
- Xây dựng kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận cho từng đơn vị theo định hướng
- Quản lý cổ phần niêm yết.

Requirements


Giới tính: Nam/Nữ từ 35 – 40 tuổi
- Trình độ: Đại học trở lên; chuyên ngành Tài chính, Kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp.
- Kỹ năng:
o Sử dụng tốt các phần mềm kế toán chuyên dụng, các phần mềm quản lý.
o Am hiểu kiến thức trong các lĩnh vực: Kiểm toán, Kế toán, Luật, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán.
o Kiểm tra và phân tích các chỉ tiêu tài chính, đánh giá sức khỏe tài chính
o Có kỹ năng tổ chức công việc.
o Kỹ năng giao tiếp và truyền thông.
o Tiếng Anh thông thạo.
- Kinh nghiệm:
o Có ít nhất 5 năm ở vị trí: Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính, Giám đốc Tài chính hoặc
tương đương.
o Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, các nhà đầu tư là một lợi thế.
- Nhiệt tình, trung thực, bảo mật, có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

Vui lòng gửi CV về email: minhthu.nguyen@hr2b.com hoặc gọi điện thoại số 0902339443 gặp Jenny (Ms Thư) để biết thêm chi tiết.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Nguyen Thi Minh Thu at this number
+02862883888 - Ext 881Share on network
Top page