Giam Doc San Xuat/Factory Director

#23886

Company Info


HR2B's client

Là nhà sản xuất và gia công các sản phẩm từ kim loại

Job Information


Work At
Binh Duong
Level
Function
Production
Industry
Manufacturing
Consultant
Bui Thi Thu Hang
Bui Thi Thu Hang
Tel: +028 6288 3888 Ext: 822
Mô tả công việc
Ưu tiên giám sát công việc, lập kế hoạch để sắp xếp lịch sản xuất, nguyên vật liệu cho các đơn đặt hàng đã nhận và dự báo để duy trì đủ lượng hàng trong tháng mà không cung cấp quá mức hoặc thiếu nguồn cung.
Tổ chức những người phù hợp với công việc cụ thể, giám sát, đánh giá phù hợp
Tổ chức và giải quyết mọi vấn đề phát sinh để đảm bảo duy trì sản xuất hiệu quả.
Kiểm tra và phê duyệt bảng chấm công của công nhân, nâng cao hiệu quả làm việc cho nhà máy, cập nhật cụ thể về từng cải tiến.
Tổ chức bảo dưỡng máy móc và phương tiện, bảo dưỡng và sửa chữa để duy trì hoạt động liên tục của nhà máy (việc này sẽ cần thêm giờ, ngoài giờ làm việc để đảm bảo duy trì năng suất nhà máy)
Tạo động lực và mối quan hệ hài hòa trong nhà máy, đảm bảo thời gian làm việc để duy trì năng suất tối ưu cho nhà máy.
Đảm bảo SOP tuân theo các quy định ISO và quy trình của công ty.
Phối hợp với các nhóm Kỹ thuật để thiết lập sổ tay / hướng dẫn vận hành cho các máy móc / thiết bị mới.
Đào tạo nhân viên mới về an toàn, kỹ năng làm việc, chất lượng, quy định ISO.
Báo cáo hàng tuần về tất cả các cải tiến về năng suất, thành tích, quản lý sản xuất được thực hiện / đang được áp dụng; kế hoạch cải tiến, khiếu nại, lãng phí, mất mát của tháng đó


Requirements


Tốt nghiệp các ngành về kỹ thuật
Kiến thức về cơ điện, 5 năm kinh nghiệm vị trí giám đốc sản xuất mặt hàng cơ khí, vật tư điện
Có kỹ năng quản lý, sắp xếp, và lên kế hoạch lịch làm việc.
Giao tiếp và phối hợp tốt với các nhân viên khác, giám sát và tổ chức tốt.
Hiểu biết tốt về quy trình sản xuất & tiêu chuẩn chất lượng sản xuất.
Giải quyết vấn đề, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động. Có thể đưa ra quyết định hiệu quả.
Là người định hướng. Hoàn thành công việc trong thời hạn được giao.

Điạ điểm làm việc: Bình Dương

Benefits


Lương thỏa thuận
Benefits: Travel expense, BH 24/7, phép năm theo quy định công ty

Contact Information


You can apply online, send your CV or call Bui Thi Thu Hang at this number
+028 6288 3888 - Ext 822Share on network
Top page