Giám Đốc Pháp Lý Công Vụ

#21553

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is a company specializing in real estate

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Director
Function
Legal/ Compliance
Industry
Real estate - Property
Consultant
Nguyen Nhat Minh
Nguyen Nhat Minh
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 863
1. Lập kế hoạch, quản lý, giám sát việc bồi thường, pháp lý đất (giao thuê/ tiền sử dụng đất/ cấp sổ/ chủ trương dự án/ chuyển nhượng dự án); pháp lý dự án (quy hoạch/ cấp phép); pháp lý công vụ (thanh kiểm tra) và các công tác khác của dự án để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ/ hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và chủ trương công ty.
2. Quản lý, giám sát, cải tiến và đánh giá tiến độ của kế hoạch để đưa ra các giải pháp kịp thời, giảm thiểu mọi rủi ro liên quan và nâng cao hiệu quả.
3. Thực hiện các công việc khác liên quan đến bộ ngành trung ương theo yêu cầu của Giám Đốc Liên Khối và Giám Đốc Pháp Lý Công Vụ liên quan đến NLIC
4. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với chính quyền địa phương và cán bộ ngành trung ương để các vấn đề pháp lý phát sinh nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định và kế hoạch mục tiêu của công ty.
5. Hỗ trợ và phối hợp với bộ phận R & D, Phòng Quản lý Thiết kế, Phòng Quản lý Dự án và Xây dựng và Phòng Bán hàng & Tiếp thị để đảm bảo phê duyệt kịp thời các tài liệu dự án, lợi nhuận mục tiêu của công ty và sự hài lòng của khách hàng.
6. Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên nhằm xây dựng đội ngũ nhân viên kế thừa đủ năng lực thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh của tập đoàn.

Requirements


A. Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm
1. Trình độ chuyên môn/Bằng cấp:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan đến Luật, Đất đai.
2. Kinh nghiệm làm việc:
- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực pháp lý, thực hiện hồ sơ pháp lý liên quan đến
đất đai.
3. Kiến thức chuyên môn:
- Có kiến thức về pháp luật liên quan đến đất đai;
- Kiến thức về các thủ tục pháp lý về xin cấp phép trong lĩnh vực đất đai;
- Am hiểu về các thủ tục thư ký hành chính.

B. Năng lực:
1. Năng lực cốt lõi:
- Tính chính trực
- Làm chủ
- Tính chuyên nghiệp
- Giao tiếp
- Sự hợp tác
- Tôn trọng
- Quản lý nguồn lực & tài sản
- Trao quyền

2. Năng lực chuyên môn:
- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng;
- Kỹ năng soạn thảo các văn bản theo đúng văn phong pháp lý;
- Khả năng tự học, cập nhật các thông tin liên quan đến luật đất đai;
- Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng;
- Kỹ năng tra cứu văn bản.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Nguyen Nhat Minh at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 863Share on network
Top page