General Director

#21096

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is a company specializing in food industry.

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Operation
Industry
Food and Beverage
Consultant
Pham Thi Van
Pham Thi Van
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 844
+ KINH DOANH: Lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược Marketing, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu.
+ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH: Lập kế hoạch ngân sách, Kiểm soát, giám sát, điều chỉnh ngân sách phù hợp với tình hình kinh doanh, đảm bảo chi phí không vượt định biên.
+ KIỂM SOÁT DỊCH VỤ: Xây dựng và kiểm soát quy trình, quy định mang tính định hướng cho hệ thống, đảm bảo chất lượng dịch vụ.
+ Phối hợp cùng Ban lãnh đạo lập kế hoạch phát triển, mở rộng hệ thống.
+ Tham mưu cho Ban lãnh đạo mục tiêu, chiến lược phát triển.
- Lên kế hoạch setup, vận hành cơ sở kinh doanh mới.
CHI TIẾT CÔNG VIỆC TRAO ĐỔI KHI PHỎNG VẤN

Requirements


- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Nhà hàng khách sạn
- Kinh nghiệm: 5 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn (bắt buộc)
- Kỹ năng: Lãnh đạo, điều hành, kỹ năng thiết lập mục tiêu, triển khai kế hoạch, xử lý khủng hoảng
- Tư cách đạo đức: Tận tâm, trung thực, trách nhiệm

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Pham Thi Van at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 844Share on network
Top page