Factory Manager

#24600

Company Info


HR2B's client

Job Information


Work At
Ba Ria - Vung Tau
Level
Function
Production
Industry
Construction Material
Consultant
Dang Vu Quynh
Dang Vu Quynh
Tel: +0908872128 Ext:
1. Tổ chức cơ chế hoạt động, triển khai sản xuất – gia công của nhà máy
- Điều hành hoạt động sản xuất của Nhà máy giao công cắt bẻ thép xây dựng và sản xuất lưới thép hàn theo kế hoạch được giao.
- Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động tại Nhà máy của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước BGD công ty về mọi hoạt động nhà máy.
- Xây dựng các chuẩn mực hoạt động trong nhà máy tại các khâu sản xuất. Sắp xếp và hợp thức hóa các quy trình sản xuất , tối ưu về nhân sự , thiết bị
- Xây dựng định mức sản xuất (vật tư, nhân công…) …
- Triển khai và thực hiện việc tái cấu trúc nhà máy các vấn đề chưa phù hợp theo các chuẩn mực Ban giám đốc yêu cầu.
- Xây dựng hệ thống tài liệu theo định hướng ISO và các luật định.
- Xây dựng hệ thống Quản lý nhà máy theo các tiêu chuẩn 5S.
- Cùng ban giám đốc xây dựng định hướng phát triển công ty.
- Tham mưu với Ban giám đốc xây dựng chiến lược phát triển toàn diện của Nhà máy theo các chương trình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

2. Điều phối và giám sát công việc trong sản xuất
- Lập kế hoạch sản xuất, triển khai kế hoạch sản xuất, có biện pháp theo dõi và giải pháp phù hợp để đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch sản xuất.
- Kiểm soát và xem xét các hoạt động tại các khâu trong quá trình sản xuất.
- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và điều chỉnh tiến độ các kế hoạch sản xuất đơn hàng tại Nhà máy để đáp ứng được tiến độ giao hàng.
- Báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng cho cấp quản lý.
- Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm, kho bãi, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của nhà máy.
- Phân tích các rủi ro trong hệ thống để tiến hành tái cấu trúc, chỉnh sửa kịp thời đáp ứng năng suất, tiến độ,chi phí , hiệu quả quá trình sản xuất…
- Đánh giá kết quả thực hiện công việc kế hoạch sản xuất của Nhà máy định kỳ theo tháng, quý, năm.
- Đánh giá phương án cải thiện nâng cấp các trang thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất đạt hiệu quả hoạt động tốt nhất.
- Báo cáo cho BGD công ty định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

3. Trực tiếp quản lý, điều phối và giám sát các hoạt động phụ trợ của nhà máy
- Hoạt động hành chính nhân sự tổng hợp, tài chính kế toán tại nhà máy.
- Hoạt động sửa chữa,bảo trì và mua sắm và sử dụng công cụ dụng cụ,vật tư hao mòn…
- Quản lý toàn bộ tài sản công ty bao gồm cả hàng hóa tại khu vực nhà máy, hoạt động logistics liên quan …

4. Quản lý an toàn lao động, môi trường hoạt động nhà máy theo quy định của nhà nước, các cấp có thẩm quyền
- Hướng dẫn và giám sát việc Thực hiện tốt các nội quy công ty về công tác an toàn lao động, quản lý tài sản và quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp.
- Phối hợp các cơ quan ban ngành trong khâu tổ chức hoạt động sản xuất , môi trường đúng theo luật định.
- Triển khai công tác ATLĐ, PCCC. Thực hiện các báo cáo giám sát ,thẩm định an toàn ( ATLĐ,PCCC,môi trường ) theo định kỳ và khi có yêu cầu.

5. Duy trì và Nâng cao nguồn nhân lực
- Lập mô tả công việc và quy chế quản lý liên quan đến đội ngũ CBCNV, công nhân nhằm đáp ứng được yêu cầu, chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận.
- Xây dựng các biện pháp quản trị nhân sự hiệu quả (Quy chế, quy trình, các biện pháp khuyến khích lao động, khen thưởng và kỷ luật lao động).
- Hoạch định việc định kỳ đào tạo nâng cao tay nghề và xây dựng các chương trình nâng cao chất lượng và số lượng nguồn nhân lực cho nhà máy.
- Chủ trì xây dựng và đánh giá KPI cho các bộ phận ,đối tượng trong nhà máy.

6. Các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.

Requirements


- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản lý sản xuất/ kỹ thuật, các ngành có liên quan, …
- Có khả năng lãnh đạo, phân công công việc, kiểm tra và giám sát thực hiện.
- Quan hệ giải quyết tốt các vấn đề đối nội, đối ngoại.
- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp công việc, lãnh đạo, quản lý và truyền nhiệt huyết.
- Nhiệt tình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu công việc với tinh thần trách nhiệm cao.
- Đã từng làm các vị trí quản lý sản xuất ( Giám đốc,phó giám đốc , quản đốc nhà máy tối thiểu 50 công nhân…) trong các lĩnh vực sản xuất, gia công, cơ khí hoặc sản xuất các sản phẩm thép tối thiểu 3 năm

Benefits


- Lương: Thỏa thuận + thưởng quý
- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm.
- Bảo hiểm 24/7
- Chăm sóc sức khỏe, du lịch nghỉ mát cùng Công ty.
- Tăng lương theo năng lực;
- Trợ cấp nhà ở hàng tháng.

Contact Information


You can apply online, send your CV or call Dang Vu Quynh at this number
0908872128Share on network
Top page