Deputy Technology Director

#21171

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is a software company

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Director
Function
IT - Software
Industry
IT - Software
Consultant
Tran Thi Thao My
Tran Thi Thao My
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 830
- Quản lý Phòng Giải pháp Công nghệ và Quản lý các dự án liên quan
- Tham mưu, tư vấn các hoạt động phát triển thị trường, phát triển dự án cho TGĐ
- Tham gia, quản lý, điều phối và thiết kế giải pháp các dự án được phân công.
- Nghiên cứu các sản phẩm và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin.
- Xây dựng đội ngũ các Kỹ sư Giải pháp về chuyên môn và thái độ phục vụ khách hàng
- Đánh giá hiệu quả, phân tích dự án. Đề xuất các biện pháp khắc phục, cải thiện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của từng dự án.
- Định hướng công nghệ, xây dựng các giải pháp cho khách hàng

Requirements


- Có ít nhất 6 năm làm việc trong lĩnh vực CNTT
- Có kinh nghiệm quản lý tối thiểu 2 năm
- Năng động, chịu khó nghiên cứu tiếp thu công nghệ mới
- Có kỹ năng trình bày tốt
- Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn: CCNA, CCDA, CCDP, CCSP, CCVP, MCSA, MCSE, CISSP, CCIE.
- Các chứng chỉ chuyên môn của các hãng: HP, IBM, SUN, RedHat, Nokia, Checkpoint, BlueCoat, F5, McAfee…

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Tran Thi Thao My at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 830Share on network
Top page