Deputy Head of Retail Business Support

#20364

Company Info


Hr2b's client

Our client is the leading company in air conditioning equipment

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Sales/ Business Development
Industry
IT Hardware - Electronics
Consultant
Ngo Thi Thu Hong
Ngo Thi Thu Hong
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 872
- Phụ trách công việc mảng hỗ trợ bán lẻ, sản xuất,
- Hỗ trợ từng đại lý về mặt hình ảnh (quầy kệ, bảng hiệu), lập kế hoạch nhà cung cấp, quản lý hoạt động tại từng chi nhánh
- Quản lý hoạt động và đưa ra các kế hoạch hỗ trợ bán hàng khách nhau
- Lựa chọn nhà cung ứng, tuyển dụng cho đội PG, Sale-out team, đào tạo tại từng địa điểm và quản lý bán hàng.
- Đề xuất kế hoạch hỗ trợ bán hàng, phối hợp với phòng kinh doanh bán lẻ tại từng chi nhánh
- Thực hiện quản lý Dealer Mapping, quản lý danh sách sub-dealer
- Làm những công việc giấy tờ khác của bộ phận kinh doanh nội địa

Requirements


- Chịu trách nhiệm giám sát nhóm, phối hợp với các phòng ban khác cũng như bên thứ ba, chịu trách nhiệm về công việc nội bộ của bộ phận
- Có kinh nghiệm 5 năm trong việc lựa chọn nhà cung cấp
- Có kinh nghiệm trong việc lựa chọn PG, đào tạo, trưng bày quầy kệ, quản lý các công việc văn phòng khác
- Kỹ năng tin học văn phòng (word, excel, powerpoint)
- Có khả năng về tính toán tốt
- Giao tiếp và trình bày bằng Tiếng Anh

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Ngo Thi Thu Hong at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 872Share on network
Top page