Deputy Director (Logistic)

#24726

Company Info


HR2B's client

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Director
Function
Executive Management
Industry
Trading - Commerce
Consultant
Le Thi Kim Nga
Le Thi Kim Nga
Tel: +0902339443 Ext:
1/ Nhiệm vụ, trách nhiệm:
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức và điều hành dịch vụ vận tải đa phương thức.
- Thiết kế mạng lưới logistics, xây dựng quy trình khai thác, phát triển và quản trị chuỗi cung ứng
- Phân tích tốt luồng hàng, xác định chính xác nhu cầu khách hàng.
- Qui hoạch tốt trung tâm phân phối và quản trị quy trình phân phối.
- Xây dụng kế hoạch, tổ chức công tác đóng gói, kho bãi, xếp dỡ, giao nhận, vận tải và cung ứng.
- Quản trị tốt quy trình kho bãi, xếp dỡ, giao nhận, vận tải và cung ứng.
- Lập và phân tích báo cáo hiệu quả của hoạt động Logistics và vận tải đa phương thức.
- Phản ảnh chính xác, trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của hoạt động Logistics và vận tải đa phương thức.
- Có đề xuất để cải thiện kết quả hoạt động chưa hiệu quả.
- Tham mưu kế hoạch chiến lược logistics cho HĐQT.
- Nhiệm vụ chiến lược được HĐQT giao phó được triển khai đồng bộ.

2/ Trách nhiệm khác:
- Chịu trách nhiệm trước HĐQT về các nhiệm vụ và trách nhiệm nêu trên.
- Tham gia giải quyết các công việc khác do HĐQT yêu cầu.
- Thực hiện các trách nhiệm khác được quy định cụ thể trong các tài liệu nội bộ khác
- Tuân thủ theo hướng dẫn công việc của người được phân công phối hợp, chỉ đạo công việc.
- Chấp hành theo lệnh điều động của cấp trên, làm việc đúng thời gian yêu cầu, khi nghỉ phải có sự chấp thuận của người quản lý trực tiếp.
- Báo cáo đầy đủ cho người quản lý trực tiếp và HĐQT theo yêu cầu.
- Thông báo đúng thời hạn quy định cho công ty được biết và bàn giao công việc đầy đủ cho người được chỉ định trong trường hợp vắng mặt, nghỉ việc.
- Tuân thủ theo hướng dẫn công việc của người được phân công phối hợp, chỉ đạo công việc.
- Không được uống rượu bia trước và trong khi làm việc.


Requirements


Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị logistics và quản lý chuỗi cung ứng, quản trị kinh doanh, kinh tế vận tải, khai thác vận tải, khoa học hàng hải…
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.
- Am hiểu về luật thương mại, luật vận tải, các thông lệ kinh doanh quốc tế, giao nhận quốc tế, hải quan, chi phí logistics, kho bãi hàng hóa.
- Am hiểu về phương thức thanh toán quốc tế
- Nắm vững quy trình về xử lý nhập xuất hàng hóa đa phương thức.
- Có năng lực nghiên cứu, phân tích và xây dựng chính sách, phân tích và xây dựng chiến lược phát triển thị trường
- Thành thạo các kỹ năng Anh ngữ 4 kỹ năng, biết thêm ngoại ngữ thứ 2 là lợi thế.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Le Thi Kim Nga at this number
0902339443Share on network
Top page