Chief Accountant

#23203

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is a foreign company

Job Information


Work At
Hanoi
Level
Manager
Function
Finance/ Accounting
Industry
Financial services
Consultant
Pham Thu Huong
Pham Thu Huong
Tel: +024 37366843 Ext: 132
+ Quản lý và điều hành Phòng Kế toán theo chức năng nhiệm vụ được giao

+ Quản lý hệ thống sổ sách chứng từ, hóa đơn, tài liệu liên quan cho hệ thống Kế toán;

+ Lập báo cáo tháng về Doanh thu – Chi phí;

+ Chịu trách nhiệm về các loại báo cáo kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính trước Ban GĐ công ty

+ Tham mưu cho Giám đốc và ban lãnh đạo công ty

+ Tổ chức hoạt động đào tạo, phổ biến và cập nhật kiến thức về chính sách kế toán cho toàn công ty;

+ Cập nhật quy định, thông tin pháp luật về chính sách thuế, tài chính, tư vấn cho Ban Giám đốc;

+ Thực hiện công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo

Requirements


+ Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán từ đại học trở lên

+ Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng

+ Có bằng CPA và các bằng cấp kế toán liên quan

+ Giao tiếp tiếng Trung thành thạo, nếu ứng viên có kinh nghiệm dày dặn và tiếng Anh tốt có thể xem xét

+ Ưu tiên người có kinh nghiệm làm cho công ty trong lĩnh vực tài chính hoặc công ty Đài Loan Trung Quốc

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Pham Thu Huong at this number
+024 37366843 - Ext 132Share on network
Top page