CEO

#21519

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is a real estate services company

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Director
Function
Operation
Industry
Real estate - Property
Consultant
Do Thanh Tu
Do Thanh Tu
Tel: +028 62883888 Ext: 841
1. Triển khai kế hoạch kinh doanh các sản phẩm dịch vụ theo định hướng của công ty
2. Đề xuất các ý tưởng kinh doanh liên quan đến sản phẩm dịch vụ
3. Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện việc nghiên cứu thị trường và quảng bá, tiếp thị các sản phẩm dịch vụ
4. Tham gia tuyển dụng, đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực.
5. Điều hành các công việc hàng ngày của theo sự uỷ quyền của công ty.

Requirements


- Tốt nghiệp Đại học các ngành có liên quan Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Bất động sản….;
- Tuổi: 30-45;
- Yêu thích lĩnh vực Bất động sản;
- Nền tảng tư duy tốt, năng động, chính trực, khả năng làm việc cường độ cao;
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm ở vị trí quản lý điều hành (kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản liên quan là một lợi thế);
- Kỹ năng tốt cho công việc: Lãnh đạo; Giao tiếp; Đàm phán; Trực giác tốt; Ngoại ngữ; Công nghệ thông tin,…….

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Do Thanh Tu at this number
+028 62883888 - Ext 841Share on network
Top page