Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng

Hồ Chí Minh 3698

HR2B ra đời vào năm 2003 tại phòng khách của tôi với chỉ một nhân viên. Công ty được lập nên với ý tưởng xuất phát là mang thông lệ về quản lý nguồn nhân lực đến cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Khi ấy, lĩnh vực kinh doanh chính của chúng tôi là tư vấn quản lý, tuy nhiên, khách hàng tìm đến ngày càng nhiều với cùng một nhu cầu: Tìm những nhà quản lý và chuyên gia Việt Nam tài năng để giúp họ tăng giá trị doanh nghiệp của mình.

Hữu ích?
2 0 5 5 2
 
 
Share on network
Top page