Báo cáo

Báo cáo Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao Quý 2/2015

Báo cáo Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao Quý 2/2015

Tom Vovers - Tổng Giám đốc
Hồ Chí Minh Search 22 Tháng bảy 2015
Nhu cầu tuyển dụng chung của Khách hàng HR2B đã thay đổi như thế nào trong quý này? Nhu cầu tại TPHCM có giống với nhu cầu tại Hà Nội? Trong quý này có những ngành “nóng”...
4.4 5 19 16 3 9160
Báo cáo Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao Quý 3/2014

Báo cáo Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao Quý 3/2014

Tom Vovers - Tổng Giám đốc
Hồ Chí Minh Search 11 Tháng hai 2015
Nhu cầu tuyển dụng chung của Khách hàng HR2B đã thay đổi như thế nào trong quý này? Nhu cầu tại TPHCM có giống với nhu cầu tại Hà Nội? Trong quý này có những ngành “nóng”...
3.9 5 15 11 4 6765
Báo cáo Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao Quý 3/2014

Báo cáo Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao Quý 3/2014

Tom Vovers - Tổng Giám đốc
Hồ Chí Minh Search 14 Tháng mười một 2014
Nhu cầu tuyển dụng chung của Khách hàng HR2B đã thay đổi như thế nào trong quý này? Nhu cầu tại TPHCM có giống với nhu cầu tại Hà Nội? Trong quý này có những ngành “nóng”...
3.7 5 19 13 6 6278
Báo cáo Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao Quý 2/2014

Báo cáo Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao Quý 2/2014

Tom Vovers - Tổng Giám đốc HR2B
Hồ Chí Minh Search 27 Tháng bảy 2014
Nhu cầu tuyển dụng chung của Khách hàng HR2B đã thay đổi như thế nào trong quý này? Nhu cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh có giống với nhu cầu tại Hà Nội? Trong quý này có những ngành “nóng”...
3.6 5 23 15 8 6094
HR2B and IRC Global Search Partners Report on Higher Education

HR2B and IRC Global Search Partners Report on Higher Education

Tom Vovers - General Director
Ho Chi Minh City Search 23 Tháng sáu 2014
The global education industry is changing. This by our IRC expert outlines some of the major changes.
4.2 5 5 4 1 2837
Báo cáo Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao Quý 1/2014

Báo cáo Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao Quý 1/2014

Tom Vovers - Tổng Giám đốc
Hồ Chí Minh Search 19 Tháng năm 2014
Nhu cầu tuyển dụng chung của Khách hàng HR2B đã thay đổi như thế nào trong quý này? Nhu cầu tại TPHCM có giống với nhu cầu tại Hà Nội? Trong quý này có những ngành “nóng”...
5 5 2 2 0 3017
Thông tin những nghề nóng trong năm 2014 từ HR2B

Thông tin những nghề nóng trong năm 2014 từ HR2B

Bao Quyen - Marketing
Hồ Chí Minh Search 17 Tháng hai 2014
Tìm hiểu chuyên gia tư vấn của HR2B có những dự đoán gì về việc làm, các ngànf nghề và nhu cầu về nhân sự cấp cao tại Việt Nam trong năm 2014. Rất có lợi cho người tìm việc và các nhà quản lí nhân sự...
4 5 12 9 3 4610
Báo cáo Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao Quý 4/2013

Báo cáo Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao Quý 4/2013

Tom Vovers - Tổng Giám đốc
Hồ Chí Minh Search 09 Tháng một 2014
Nhu cầu tuyển dụng chung của Khách hàng HR2B đã thay đổi như thế nào trong quý này? Nhu cầu tại TPHCM có giống với nhu cầu tại Hà Nội? Trong quý này có những ngành “nóng”...
4.1 5 9 7 2 2804
Báo cáo Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao Quý 3/2013

Báo cáo Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao Quý 3/2013

Tom Vovers - Tổng Giám đốc
Hồ Chí Minh Search 20 Tháng mười một 2013
Nhu cầu tuyển dụng chung của Khách hàng HR2B đã thay đổi như thế nào trong quý này?
4.3 5 11 9 2 2486
Cẩm Nang Tuyển Dụng Đà Nẵng

Cẩm Nang Tuyển Dụng Đà Nẵng

Tom Vovers - Tổng Giám Đốc
Đà Nẵng Search 01 Tháng chín 2013
Dành cho Nhà Tuyển Dụng trên 2 năm kinh nghiệm
4.6 5 9 8 1 3252


Đăng ký nhận Báo Cáo

Để nhận các báo cáo nhân sự mới nhất, quý khách hãy nhập thông tin đăng ký vào mẫu sau.

Share on network
Top page