Kết quả khảo sát ứng viên 2011

Hồ Chí Minh 2954

HR2B sở hữu dịch vụ Tìm kiếm và Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao, đẳng cấp quốc tế. Một phần cam kết chất lượng của chúng tôi là tiến hành thu thập phản hồi từ những ứng viên đã được tuyển dụng hàng năm.

Điều quý vị nhận được từ báo cáo này là khám phá những nguyên nhân thật sự làm các nhân sự tài năng chuyển việc trong Việt Nam. Báo cáo này dựa trên sự phân tích các phản hồi từ những quản lý và nhân sự cấp cao được tuyển dụng từ HR2B trong 2009 và 2010.

  • Tìm hiểu 6 nguyên nhân chuyển việc của các cấp quản lý.
  • Khám phá 12 hành động cụ thể quý vị hoặc đội ngũ nhân sự của quý vị có thể phát triển gắn bó lâu dài
  • Nắm bắt những mong đợi của nhân sự tài năng tìm kiếm nơi nhà tuyển dụng.
Hữu ích?
0 0 NAN 5 0
 
 
Share on network
Top page