Infographic - Dễ dàng hơn với Dịch vụ Thuê ngoài Nhân sự của HR2B

Hồ Chí Minh 12861

Dịch vụ Thuê ngoài Nhân sự của HR2B
Giảm Gánh Nặng Hành Chính

Tài liệu hình ảnh này cho quí vị thấy có bao nhiêu loại giấy tờ và cơ quan mà quí vị cần liên hệ để có thể sử dụng lao động hợp pháp tại Việt Nam. Khách hàng của HR2B sẽ tránh được thủ tục hành chính rườm rà này.

Thêm vào đó, mỗi tỉnh/ thành phố lại có những qui định riêng về thủ tục giấy tờ, thế nên nếu có thể chúng tôi sẽ cho quí vị thấy 63 tư liệu khác nhau! (Bao gồm 58 tỉnh và 5 thành phố).

Khách hàng sử dụng dịch vụ Thuê ngoài Nhân sự của HR2B có thể hoàn toàn yên tân bởi các chuyên viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đảm nhận tất cả mọi công việc hành chính này.

Khi có bất kì e ngại nào về chi phí và lợi ích của công tác tuyển dụng trực tiếp, các chuyên gia nhân sự và Tổng giám đốc có thể sử dụng thông tin này để đối chiếu nếu Thuê ngoài Nhân sự là giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp của mình.

Dịch vụ Thuê ngoài Nhân sự của HR2B

Giải pháp Dễ dàng có nhân sự có kĩ năng

Dịch vụ Thuê ngoài Nhân sự

Hữu ích?
20 5 4.2 5 25
 
 
Share on network
Top page