HR2B Bảo mật qui trình quản lí tiền lương

Ho Chi Minh 5766

Bảo mật thông tin từ HR2B

Dịch vụ Quản lí Tiền lương của HR2B bắt đầu hoạt động từ năm 2006 mà không hề bị rò rỉ bất kì thông tin nào của khách hàng. Các tư vấn viên chuyên nghiệp đã luôn làm việc chăm chỉ để đạt được kết quả này, và đồng thời hệ thống quản lí do HR2B phát triển cũng phải đảm bảo được qui trình bảo mật.

Báo cáo lần này thể hiện chi tiết về cách HR2B quản lí con người, hệ thống và nơi làm việc để tạo ra môi trường bảo mật cho toàn bộ dữ liệu và giữ cho nó được an toàn.

Tài liệu có thể tải về hoàn toàn miễn phí.

HR2B Bảo mật qui trình quản lí tiền lương

Hữu ích?
13 1 4.7 5 14
 
 
Share on network
Top page