Báo cáo

Báo Cáo Tuyển Dụng 2014

Báo Cáo Tuyển Dụng 2014

Tom Vovers - Tổng Giám đốc
Hồ Chí Minh Candidate 30 Tháng năm 2014
Tìm hiểu vì sao 850+ những vị trí Quản lý và Chuyên viên quyết định thay đổi công việc.
5 5 5 5 0 5747


Đăng ký nhận Báo Cáo

Để nhận các báo cáo nhân sự mới nhất, quý khách hãy nhập thông tin đăng ký vào mẫu sau.

 

 Share on network
Top page