Cam kết 10 ngày

Hồ Chí Minh 2411

Cam kết 10 ngày mà HR2B đưa ra nhằm đảm bảo việc tìm ra các ứng viên phù hợp với nhu cầu công việc của bạn chỉ trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ khi nhận được Đặt hàng tuyển dụng từ quí công ty.

Hữu ích?
1 0 5 5 1
 
 
Share on network
Top page